29 Baekeland projectaanvragen en 11 innovatiemandaten goedgekeurd

Publicatiedatum
29 Baekeland-mandaten en 11 innovatiemandaten kunnen starten. In totaal goed voor meer dan 10 miljoen euro steun. Baekeland-mandaten hebben tot doel onderzoekers de kans te geven een doctoraatsproject uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. De Innovatiemandaten steunen postdoctorale onderzoekers die verder basisonderzoek willen uitvoeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Intussen staan ook al nieuwe oproepen open.

Gesteunde Baekeland-mandaten

Baekeland-mandaten geven onderzoekers de kans om een doctoraatsproject uit te voeren in samenwerking met het bedrijfsleven. De mobiliteit van de onderzoeker tussen de academische en bedrijfswereld wordt aangemoedigd. Voor de eerste oproep van dit jaar werden 56 Baekeland-aanvragen ingediend. 45 kandidaten werden uitgenodigd voor een interactieve discussie met experten. 29 Baekeland-projectaanvragen werden positief gerangschikt en komen voor steun in aanmerking, goed voor een totaal steunvolume van meer dan 8 miljoen euro. De lijst met de projectnummers van de gesteunde projecten zie je hieronder.

Inmiddels werd een nieuwe oproep gelanceerd, met deadline voor indiening van projectvoorstellen op 6 september 2022. Het programma staan open voor kandidaat-mandatarissen uit alle wetenschapsdomeinen, van alle leeftijden en nationaliteiten.

Voor wie interesse heeft, of een voorstel vooraf wil bespreken met een adviseur, wordt de mogelijkheid voorzien voor een verkennend gesprek. Een verkennend gesprek kan aangevraagd worden, via dit webformulier.

Projectnummers van de (voorwaardelijk) gesteunde Baekeland-mandaten voor de eerste oproep van 2022 zijn:

HBC.2022.0143 - HBC.2022.0144 - HBC.2022.0145 - HBC.2022.0146 - HBC.2022.0148 - HBC.2022.0149- HBC.2022.0151 - HBC.2022.0153 - HBC.2022.0154 - HBC.2022.0155 - HBC.2022.0156 - HBC.2022.0157 - HBC.2022.0158 - HBC.2022.0159 - HBC.2022.0160 - HBC.2022.0164 - HBC.2022.0165 - HBC.2022.0168 - HBC.2022.0175 - HBC.2022.0177 - HBC.2022.0184 - HBC.2022.0185 - HBC.2022.0187 - HBC.2022.0201 - HBC.2022.0202 - HBC.2022.0208 - HBC.2022.0212 - HBC.2022.0217 - HBC.2022.0218

Alle aanvragende bedrijven en kandidaten ontvangen een mail met een motivatie bij deze beslissing.

Goedgekeurde innovatiemandaten

De Innovatiemandaten (IM) zijn een steuninstrument voor postdoctorale onderzoekers die verder basisonderzoek willen uitvoeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, met het oog op een transfer van resultaten naar hetzij een bestaand bedrijf, hetzij een nieuw op te richten spin-off bedrijf met een industriële activiteit in Vlaanderen. Er werden 23 IM-aanvragen ingediend. Voor innovatiemandaten werden 11 projecten geselecteerd voor steun. Dit alles voor een totaal steunbedrag van bijna 2.7 miljoen euro. De lijst met de projectnummers van de gesteunde projecten vind je hieronder.

Inmiddels werd een nieuwe oproep gelanceerd, met deadline voor indiening van projectvoorstellen op 6 september 2022. Het programma staan open voor kandidaat-mandatarissen uit alle wetenschapsdomeinen, van alle leeftijden en nationaliteiten. Voor wie interesse heeft of een voorstel even vooraf wil bespreken met een adviseur wordt de mogelijkheid voorzien voor een verkennend gesprek. Een verkennend gesprek kan worden aangevraagd, via dit webformulier

Projectnummers van de (voorwaardelijk) gesteunde innovatiemandaten voor de eerste oproep zijn:

  • Fase 1: HBC.2022.0198
  • Spin-off: HBC.2022.0173 - HBC.2022.0181 - HBC.2022.0190 - HBC.2022.0194 - HBC.2022.0206 - HBC.2022.0211
  • Fase 2: HBC.2022.0167 - HBC.2022.0169 - HBC.2022.0176 - HBC.2022.0186

Alle aanvragers ontvangen een mail met een motivatie bij deze beslissing.