Kermisfoto van Unsplash

Kermisactiviteiten

De wetgeving rond kermisactiviteiten

 

Momenteel loopt in Vlaanderen een hervorming om de machtiging ambulante activiteiten (leurkaart) en de machtiging kermisactiviteiten (kermiskaart) af te schaffen. Zolang de hervorming niet officieel van kracht is (publicatie in het Belgisch Staatsblad) blijft de leurkaart en de kermiskaart in Vlaanderen verplicht.  Nadat de hervorming van kracht is kan je de leurkaart of kermiskaart buiten Vlaanderen nog nodig hebben.

 

Sinds 1 oktober 2006 zijn de uitoefening van kermisactiviteiten en de organisatie van kermissen aan een specifieke reglementering onderworpen.

Wet van 25 juni 1993

KB van 24 september 2006

Erkende ondernemingsloketten