Zelfstandige in bijberoep

Welke sociale rechten heeft een zelfstandige in bijberoep?

Je bouwt geen extra socialezekerheidsrechten op in het sociaal statuut van de zelfstandigen. Je behoudt de sociale rechten die je hebt door je hoofdactiviteit (als werknemer of ambtenaar). Betaal je de bijdragen van een hoofdberoep? Dan kan je ook dezelfde sociale rechten genieten als een zelfstandige in hoofdberoep.

Welke plichten heeft een zelfstandige in bijberoep?

De voorlopige kwartaalbijdragen bij het begin van de activiteit (exclusief beheerskosten) worden jaarlijks aangepast en bedragen vanaf 1/1/2019 (refertejaar 2016) voor een bijberoep (berekend op een inkomen van € 1.548,18) € 79,34.

Wie kan zelfstandige in bijberoep worden?

Je bent al werknemer in hoofdberoep

Je kan enkel een zelfstandig bijberoep hebben als volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • je job als loontrekkende moet minstens de helft bedragen van een voltijdse job in de onderneming of de sector
 • in het onderwijs moet statutair lesgevend personeel minstens 6/10 van een volledig uurrooster werken. Ben je niet vastbenoemd? Dan volstaat een halve uurrooster.
 • een ambtenaar moet minstens 8 maanden of 200 dagen per jaar werken. Het aantal arbeidsuren per maand moet minstens 1/2 zijn van het aantal arbeidsuren per maand in een voltijdse betrekking.
 • je werkt minstens 235 uren per kwartaal indien je tewerkgesteld bent op interimbasis.

Meer info: www.rsvz.be

Je bent werkloos en wil ondernemer worden

Als werkloze kan je een nevenactiviteit beginnen en gedurende 12 maanden je werkloosheidsuitkering behouden. Dit voordeel heet 'Springplank naar zelfstandige'. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden:

 • je moet de bijkomstige activiteit aangeven en het voordeel 'Springplank naar zelfstandige' aanvragen bij je eerste uitkeringsaanvraag of voorafgaand aan de nevenactiviteit,
 • je mag de activiteit niet als hoofdberoep gehad hebben tijdens de laatste 6 jaar,
 • je mag een job in loondienst niet stopgezet of verminderd hebben met als doel dit voordeel te verkrijgen,
 • je mag de activiteit niet in onderaanneming geven aan derden.

Meer info ‘Springplank naar zelfstandige’: infoblad T158 van de RVA

Je wordt ontslagen in je hoofdberoep terwijl je een zelfstandig bijberoep hebt

Om je bijberoep als zelfstandige verder te zetten tijdens de werkloosheid, moeten vier voorwaarden tegelijkertijd vervuld zijn:

 • Je combineerde je zelfstandig bijberoep met een job als werknemer, gedurende ten minste 3 maanden voorafgaand aan je aanvraag van de werkloosheidsuitkering. Deze periode van 3 maanden wordt verlengd met de periodes van ziekte of tijdelijke werkloosheid.
 • Je moet het bijberoep aangeven op het ogenblik van de aanvraag van de werkloosheidsuitkering. Doe je dit niet, moet je de uitkeringen terugbetalen en verlies je meerdere weken het recht op uitkeringen. Je kan zelfs vervolgd worden voor een strafrechtbank.
 • Je mag deze activiteit niet uitoefenen van maandag tot vrijdag tussen 7 en 18 uur. Je verliest een uitkering per gewerkte zaterdag of zondag.
 • Sommige activiteiten zijn verboden tijdens de werkloosheid, tenzij de activiteit 'van gering belang' is:
  • een beroep dat alleen na 18 uur wordt uitgeoefend (bv. nachtwaker)
  • de activiteiten die verboden zijn volgens de wet van 6 april 1960 (betreffende de uitvoering van bouwwerken): meer info bij je uitbetalingsinstelling
  • activiteiten:
   • in de horecasector (hotels, restaurants en drankgelegenheden) of vermaakondernemingen
   • van leurder, reiziger (verkoop van goederen aan huis of op markten)
   • van verzekeringsagent of -makelaar

Vraag altijd aan je werkloosheidsbureau of je aan de voorwaarden voldoet om bijberoep en werkloosheidsuitkeringen te combineren!

Artistieke activiteit is onderworpen aan bijzondere regels

De specifieke uitleg voor de artistieke activiteit (in audiovisuele of beeldende kunsten, de muziek, de literatuur, de podiumkunsten, het theater of de choreografie) vind je terug in het infoblad T53 van de RVA.