Nog te vervangen

Je statuut als zelfstandige

Zelfstandige en gepensioneerd

Wat

Ook als je met pensioen bent, mag je nog bijverdienen. Hoeveel juist, hangt af van een aantal elementen zoals je leeftijd, je beroepsloopbaan en het soort pensioen dat je krijgt. Bruggepensioneerden mogen in principe niets bijverdienen als zelfstandige in tegenstelling tot andere gepensioneerden.

Je mag werken zonder je activiteit te beperken in de volgende situaties:

  • Je bent 65 en krijgt ofwel een rustpensioen, ofwel een rust- en overlevingspensioen
  • Je bent jonger dan 65 en kan aantonen dat je minstens 45 jaar hebt gewerkt op de ingangsdatum van je eerste rustpensioen
  • Je krijgt een overgangsuitkering

ls je recht hebt op een rustpensioen aan het gezinsbedrag, mag je echtgenoot of echtgenote een aanvullend inkomen ontvangen, maar dat inkomen is beperkt, afhankelijk of je echtgenoot of echtgenote 65 jaar is of niet.

Je mag beperkt bijverdienen in de volgende situaties:

  • Je bent 65 en krijgt enkel een overlevingspensioen
  • Je bent jonger dan 65, maar je kan niet aantonen dat je minstens 45 jaar hebt gewerkt op de ingangsdatum van je eerste rustpensioen.

Blijf je werken als zelfstandige of helper, dan moet je sowieso ook: aangesloten zijn/blijven bij een sociale verzekeringsfonds bijdragen betalen Meer informatie over je pensioen en bijverdienen als zelfstandige. 

Meer informatie over je pensioen en bijverdienen als zelfstandige

Je plichten

Zoals elke zelfstandige zal je je moeten aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en elk kwartaal sociale bijdragen moeten betalen. Deze bijdragen worden berekend op je netto belastbaar jaarinkomen. Als werknemer of zelfstandige met een rustpensioen, of 65-plusser met een overlevingspensioen zal je wel kunnen genieten van een lager percentage dan de klassieke 20,50% aan sociale bijdragen.

Je rechten

De sociale rechten die je voor je pensioen opbouwde, zijn verworven, maar toch is er een verschil tussen een gepensioneerde met pensioen en een gepensioneerde zonder pensioen. Als je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt en ervoor kiest je pensioen te ontvangen en op zelfstandige basis te gaan bijverdienen, zal je nog sociale bijdragen moeten betalen (solidariteitsbijdragen), maar zal je geen sociale rechten meer opbouwen. Beslis je om je pensioen nog niet op te nemen? Dan kan je sociale rechten opbouwen indien je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige minstens € 16.861,46 bedraagt. Op die manier is het mogelijk om je loopbaan aan te vullen richting 45 jaar met zelfstandige activiteit na je 65. In dat geval betaal je wel de volledige sociale bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: