Nog te vervangen

Je statuut als zelfstandige

Zelfstandige in bijberoep

In tegenstelling tot een zelfstandige in hoofdberoep, oefent een zelfstandige in bijberoep tegelijk en hoofdzakelijk nog een andere beroepsactiviteit uit:

  • als werknemer
  • in het onderwijs
  • of als ambtenaar 

Ook als werkzoekende of gepensioneerde kan je starten in bijberoep.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: