Nog te vervangen

Je statuut als zelfstandige

Zelfstandig helper

Wat

Een zelfstandig helper is iemand die geen eigen zaak heeft, maar wel verzekeringsplichtig is als zelfstandige.

Je kan enkel zelfstandig helper zijn bij een zelfstandige die een eenmanszaak heeft (een natuurlijk persoon). Je helpt of vervangt een zelfstandige en bent niet verbonden door een arbeidsovereenkomst.

Werk je als zelfstandig helper, dan moet je over een ruime vrijheid beschikken om je opdracht naar eigen inzicht in te vullen. Is dit niet het geval, dan moet je ingeschreven staan als werknemer. Meestal zijn zelfstandige helpers naaste familieleden, al dan niet inwonend.

Let op, als gehuwde of officieel samenwonende partner zal je je moeten aansluiten als meewerkend echtgen(o)ot(e).

Toevallige helpers zijn personen die op niet-regelmatige basis optreden als helper en dit gedurende minder dan 90 dagen per jaar. Het moet gaan om occasionele én toevallige hulp. Iemand die elk jaar rond half augustus een zelfstandige helpt tijdens een braderie, kan dus geen toevallige helper zijn, aangezien het een weerkerende, regelmatige hulp is, ook al gebeurt het maar één keer per jaar. Bij controles worden bijna alleen familieleden aanvaard als toevallige helper.

Je plichten

Je moet je als zelfstandig helper enkel aansluiten bij een sociale verzekeringskas. Je moet je dus niet inschrijven in het ondernemingsloket en je moet geen btw-nummer aanvragen. Zelfstandig helper is geen statuut op zich. Je kan helper zijn in hoofdberoep, in bijberoep, onder artikel 37 of als gepensioneerde. Hoeveel sociale bijdragen je moet betalen, hangt af van dit statuut.

Wanneer moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds?

  • vanaf 1 januari van het jaar waarin je 20 wordt of al vroeger indien je voor die datum gehuwd bent
  • indien je geen student bent voor wie kinderbijslag (nieuwe term 'Groeipakket') wordt uitbetaald
  • en wanneer je regelmatig of meer dan 90 dagen per jaar als helper werkt.

Ook wanneer je gepensioneerd bent en als zelfstandig helper aan de slag gaat, moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Toevallige helpers moeten niet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Je rechten

Je kan helper zijn in hoofdberoep, in bijberoep, onder artikel 37 of als gepensioneerde. Welke sociale rechten je verwerft, hangt af van dit statuut.  

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: