Nog te vervangen

Je statuut als zelfstandige

Meewerkende echtgenoten

Wat

Wanneer je je partner regelmatig helpt in een eenmanszaak en je hebt zelf geen volwaardig eigen sociaal statuut dan kom je eventueel in aanmerking voor het statuut van meewerkende echtgenoot of echtgenote. 

Je bent gehuwd

Heb je zelf een volwaardig sociaal statuut (je bent minstens 50% in loondienst), dan kan je je partner helpen in de eenmanszaak zonder dat je moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Is dat niet het geval dan moet je je aansluiten als meewerkend echtgeno(o)t(e) bij hetzelfde sociale verzekeringsfonds als je partner. 

Je bent wettelijk samenwonend 

Dan moet je altijd aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.  Heb je zelf geen volwaardig sociaal statuut, dan sluit je aan als meewerkend echtgeno(o)t(e) bij hetzelfde sociale verzekeringsfonds als je partner.  Is dat wel het geval, dan moet je aansluiten als zelfstandige in bijberoep. 

Je bent feitelijk samenwonend 

Je komt niet in aanmerking voor het statuut meewerkend echtgeno(o)t(e). Afhankelijk van je andere activiteiten zal je moeten aansluiten in hoofdberoep of bijberoep. 

 

Help je je partner occasioneel en op niet regelmatige basis? Dan kom je eventueel in aanmerking voor het statuut van toevallig helper en hoef je niet aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. 

 

Je plichten 

Als meewerkende echtgenoot of echtgenote, behalve bij een volwaardig sociaal statuut als gehuwde, moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Val je onder de categorie meewerkend echtgeno(o)t(e), dan zijn twee statuten mogelijk: het ministatuut voor wie geboren is vóór 1956 en het maxistatuut wanneer je na 1955 bent geboren. In het ministatuut betaal je minder sociale bijdragen, maar je bouwt ook minder sociale rechten op. Wanneer je je aansluit als meewerkende echtgenoot of echtgenote zal je voorlopige minimumbijdragen moeten betalen totdat je definitieve inkomen gekend is. De voorlopige bijdrage in het maxistatuut bedraagt € 379,22 per kwartaal voor 2024.

Je rechten

In het maxistatuut bouw je dezelfde sociale rechten op als een zelfstandige in hoofdberoep. In het ministatuut krijg je enkel een uitkering bij arbeidsongeschiktheid, je bouwt geen pensioen op.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: