Zelfstandig helper

Een zelfstandig helper is iemand die geen eigen zaak heeft, maar wel verzekeringsplichtig is als zelfstandige.

Je kan enkel zelfstandig helper zijn bij een zelfstandige die een eenmanszaak heeft (een natuurlijk persoon). Je helpt of vervangt een zelfstandige en bent niet verbonden door een arbeidsovereenkomst.

Werk je als zelfstandig helper, dan moet je over een ruime vrijheid beschikken om je opdracht naar eigen inzicht in te vullen. Is dit niet het geval, dan moet je ingeschreven staan als werknemer. Meestal zijn zelfstandige helpers naaste familieleden, al dan niet inwonend.

Let op, als gehuwde of officieel samenwonende partner zal je je moeten aansluiten als meewerkend echtgen(o)ot(e).

Je moet je als zelfstandig helper enkel aansluiten bij een sociale verzekeringskas. Je moet je dus niet inschrijven in het ondernemingsloket en je moet geen btw-nummer aanvragen. Zelfstandig helper is geen statuut op zich. Je kan helper zijn in hoofdberoep, in bijberoep onder artikel 37 of als gepensioneerde. Hoeveel sociale bijdragen je moet betalen, hangt af van dit statuut.