Nog te vervangen

Je statuut als zelfstandige

Meewerkend echtgenoten

Wat

Wanneer je je partner helpt in een eenmanszaak en je hebt zelf geen volwaardig eigen sociaal statuut dan kom je eventueel in aanmerking voor het statuut van meewerkend echtgenoot of echtgenote. Je kan dit statuut wel enkel krijgen wanneer je gehuwd bent of wettelijk samenwonend. Heb je wel een volwaardig eigen sociaal statuut, bijvoorbeeld als loontrekkende, dan kan je geen beroep doen op dit statuut, maar zal je moeten aansluiten als zelfstandige in bijberoep.

Je plichten 

Als meewerkend echtgenoot of echtgenote moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Hier zijn twee statuten mogelijk: het ministatuut voor wie geboren is vóór 1956 en het maxistatuut wanneer je na 1955 bent geboren. In het ministatuut betaal je minder sociale bijdragen, maar je bouwt ook minder sociale rechten op. Wanneer je je aansluit als meewerkend echtgenoot of echtgenote zal je voorlopige minimumbijdragen moeten betalen totdat je definitieve inkomen gekend is. De voorlopige bijdrage in het maxistatuut bedraagt € 379,22 per kwartaal voor 2024.

Je rechten

In het maxistatuut bouw je dezelfde sociale rechten op als een zelfstandige in hoofdberoep. In het ministatuut krijg je enkel een uitkering bij arbeidsongeschiktheid, je bouwt geen pensioen op.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: