Afbeelding nog te vervangen.

Aandachtspunten voor je opstart

Welke ondernemingsvorm kiezen?

Je kan kiezen tussen een eenmanszaak of een vennootschap.

Eenmanszaak

Eén natuurlijke persoon is eigenaar. Je bent met je hele vermogen aansprakelijk voor alle verplichtingen van je onderneming.

Voordelen eenmanszaak

 • Eenvoudig en goedkoop op te richten
 • Geen minimumkapitaal, geen bankattest, geen financieel plan en geen oprichtingsakte vereist
 • Beperkte boekhoudkundige en administratieve verplichtingen
 • Beslissingsmacht, werking en winst berusten bij 1 persoon

Nadelen eenmanszaak

 • Juridisch geen onderscheid tussen privébezittingen en het vermogen van de eenmanszaak.  Je bent met je hele vermogen aansprakelijk voor alle verplichtingen van je onderneming.
 • Enkel personenbelasting mogelijk (met hogere tarieven dan vennootschapsbelasting)
 • Faillissement van de eenmanszaak is ook het faillissement van jou als natuurlijke persoon
 • Je zoekt zelf financiële middelen (eigen geld, geleend geld,…)

Vennootschap

Je kan je activiteit ook onderbrengen in een vennootschap.  Afhankelijk van de vennootschapsvorm die je kiest, kan je sinds 1 mei 2019 alleen of met meerdere personen een vennootschap oprichten. De vennootschap heeft eigen rechten en plichten en bezit dus rechtspersoonlijkheid (uitgezonderd de maatschap). Je keuze heeft invloed op de beleidsvoering, de boekhouding, het belastingstelsel,...

Voordelen vennootschap

 • Beperkte financiële risico's voor vennootschappen.  Er is een duidelijke scheiding tussen het privé- en het bedrijfsvermogen en een beperkte aansprakelijkheid.
 • Vennootschapsbelasting mogelijk (met lagere tarieven dan personenbelasting)
 • Alle afspraken tussen de partners staan op papier
 • Onbeperkte bestaansduur, bij wegvallen partner blijft de vennootschap bestaan
 • Financiële middelen kunnen worden samengebracht door meerdere personen

Nadelen vennootschap

 • Extra kosten bij oprichting
 • Voor de nv is een minimumkapitaal vereist
 • Je moet een financieel plan opstellen dat aan strikte vereisten moet voldoen
 • Meer boekhoudkundige en administratieve verplichtingen
 • Oprichtersaansprakelijkheid
 • Het stopzetten van een vennootschap is omslachtig

Meer informatie over dit onderwerp vind je in onze brochure: 

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: