Welke ondernemingsvorm kiezen?

Je kan kiezen tussen een eenmanszaak of een vennootschap.

Eenmanszaak

Eén natuurlijke persoon is eigenaar. Je bent met je hele vermogen aansprakelijk voor alle verplichtingen van je onderneming.

Voordelen eenmanszaak

 • Eenvoudig en goedkoop op te richten
 • Geen vereist minimumkapitaal
 • Dubbele boekhouding is niet vereist
 • Beperkte boekhoudkundige en administratieve verplichtingen
 • Beslissingsmacht, werking en winst berusten bij 1 persoon

Nadelen eenmanszaak

 • Juridisch geen onderscheid tussen privébezittingen en het vermogen van de eenmanszaak
 • Enkel personenbelasting mogelijk (met hogere tarieven dan vennootschapsbelasting)
 • Faillissement van de eenmanszaak is ook het faillissement van jou als natuurlijke persoon
 • Jij als ondernemer zoekt zelf financiële middelen (eigen geld, geleend geld,…)

Vennootschap

Wanneer je met meerdere personen in een contract wil overeenkomen iets in gemeenschap te brengen, met als doel nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen en met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen. Uitzondering: de eenpersoonsbvba kan je ook alleen oprichten. Je keuze heeft invloed op de beleidsvoering, de boekhouding, het belastingstelsel,...

Voordelen vennootschap

 • Beperkte financiële aansprakelijkheid voor bepaalde vennootschapsvormen
 • Vennootschapsbelasting mogelijk (met lagere tarieven dan personenbelasting)
 • Alle afspraken tussen de partners staan op papier
 • Onbeperkte bestaansduur, bij wegvallen partner blijft de vennootschap bestaan
 • Financiële middelen kunnen worden samengebracht door meerdere personen

Nadelen vennootschap

 • Kostelijke oprichting
 • Sommige vennootschapsvormen vereisen een minimumkapitaal en een financieel plan
 • Verplichte dubbele boekhouding
 • Beslissingsmacht, werking en winst worden verdeeld over meerdere mensen
 • Oprichtersaansprakelijkheid

Meer informatie over dit onderwerp vind je in onze brochure: