Uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen

Als zelfstandig ondernemer dien je zelf je sociale zekerheid in orde te brengen. Wanneer je een ondernemer in moeilijkheden bent, kan je echter moeite hebben met het betalen van de sociale zekerheidsbijdragen. In dat geval kan je eventueel om uitstel of vrijstelling vragen. 

Het is het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen) dat hiervoor sinds 1 januari 2019 instaat. Om de vrijstelling van bijdragen aan te vragen, moet je kunnen aantonen dat je tijdelijk met financiële of economische moeilijkheden te kampen hebt.

Je kunt vrijstelling vragen voor de voorlopige of regularisatiebijdragen. De vrijstelling van bijdragen kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend. De problemen dienen van tijdelijke aard te zijn, elk jaar opnieuw structurele vrijstelling krijgen kan niet meer.

Let op: Periodes waarvoor je vrijstelling van bijdragen krijgt, tellen niet mee voor je pensioen (tenzij je later betaalt, binnen de verjaringstermijn van 5 jaar). Je behoudt wel alle socialezekerheidsrechten.

Vraag het standaardformulier aan bij je socialeverzekeringsfonds. Je vindt het formulier ook onderaan deze pagina terug: https://www.rsvz.be/nl/faq/wat-als-ik-mijn-sociale-bijdragen-niet-kan-betalen

Je kan de aanvraag ook zelf online indienen via de dienst Sociale zekerheid.

Ook bij starters?

Start je als zelfstandige, dan moet je minstens één jaar wachten, voordat je een vrijstelling van de voorlopige bijdragen kan vragen voor je eerste 4 kwartalen verzekeringsplicht.

Vraag echter voor je een aanvraag indient aan je socialeverzekeringsfonds of je in aanmerking komt voor een vermindering van de verschuldigde voorlopige bijdragen. Lees meer over deze maatregel.

Vermindering sociale bijdragen voor “sectoren in crisis”

Zelfstandigen die actief zijn in een sector in crisis, kunnen een vermindering van de voorlopige bijdragen aanvragen. De landbouwsector wordt beschouwd als een sector in crisis sinds 2016 en dit nog zeker tot en met 2019. Sinds eind 2018 kreeg de horeca-sector ook deze status.

De socialeverzekeringsfondsen zijn op de hoogte van deze maatregel. Het is dus bij je socialeverzekeringsfonds dat je hierover uitleg kan vragen.

Uitstel door financiële gevolgen Brexit

Deze maatregel geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die zware (financiële) gevolgen ondervinden door de voorbereidingen die moeten worden getroffen voor de nieuwe regels die zullen gelden na afloop van de overgangsperiode (eind 2020). Je kan de betaling van de voorlopige bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 met een jaar uitstellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op uitkeringen. Contacteer je sociale verzekeringsfonds voor meer informatie.

Vrijstelling vennootschapsbijdrage 

Wanneer je een vennootschap hebt die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting moet je ook de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen. Een startende vennootschap kan een tijdelijke vrijstelling voor de vennootschapsbijdrage krijgen tijdens de eerste 3 jaar sinds de oprichting.

Meer informatie: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vrijstelling-van-vennootschapsbijdrage.

Bijzondere bijdrage op de aanvullende pensioenen

Elke vennootschap die voor haar bedrijfsleiders een aanvullend pensioen heeft afgesloten, moet jaarlijks een bijzondere bijdrage aan het RSVZ betalen wanneer de stortingen voor dit aanvullend pensioen het grensbedrag van € 30.000 op jaarbasis overschrijden.

Indien je te laat betaalt, rekent het RSVZ verhogingen aan op het niet-betaalde deel van de bijdrage. Indien je niet op tijd kon betalen door “overmacht of in andere behartigenswaardige gevallen”, dan kan het RSVZ de verhogingen eventueel volledig of gedeeltelijk kwijtschelden. Let wel, de hoofdsom moet dan al betaald zijn.

https://www.rsvz.be/nl/faq/bijzondere-bijdrage-voor-de-aanvullende-pensioenen