bijna lege horecazaak- foto van nathandumlao, unsplash

Nood aan financiële ademruimte

Diverse andere steunmaatregelen

Om de financiële situatie van jouw onderneming op korte termijn te verbeteren, kan je bepaalde betalingsverplichtingen uitstellen, premies aanvragen, je financieringsnood berekenen en indien nodig extra kapitaal zoeken. Daarnaast bieden verschillende overheden en instanties nog diverse andere – vaak specifieke – maatregelen aan om crisissituaties het hoofd te bieden. Ga zeker na of je in aanmerking komt voor deze extra steun:

120 extra vrijwillige overuren 'relance-uren'

In het kader van de relance na de coronacrisis geldt er vanaf het derde kwartaal 2021 tot en met het vierde kwartaal 2022 een algemene uitbreiding van het systeem van vrijwillige overuren vrij van socialezekerheidsbijdragen. Meer informatie over deze relance-uren.

Gratis opleidingen bij VDAB

Heb je als zelfstandige tijdens de coronacrisis te kampen met financiële problemen waardoor je op zoek bent naar opleidingen om over te schakelen naar een andere zelfstandige activiteit of een andere job? VDAB stelt gratis opleidingen ter beschikking aan volgende doelgroepen: 

  • Maak je gebruik van het crisis-overbruggingsrecht of heb je een faillissementsprocedure lopen? Dan kan je gratis een VDAB-opleiding volgen in een opleidingscentrum. VDAB betaalt je inschrijvingsgeld en leermateriaal terug.
  • Maak je gebruik van het klassiek overbruggingsrecht of kan je bewijzen dat je geen inkomen meer hebt uit je zelfstandige activiteit? Dan betaalt de VDAB je inschrijvingsgeld en leermateriaal terug, je verplaatsingskosten en de kosten voor kinderopvang. 

Meer informatie op de website van VDAB: Blijf in beweging, blijf ondernemen.

Investeringsaftrek wordt tijdelijk verhoogd 

Voor de uitvoering van bepaalde investeringen kan je als onderneming een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen aftrekken van de belastbare winst. De gewone investeringsaftrek bedraagt voor de investeringen uitgevoerd in 2020 8%. In het kader van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming werd deze investeringsaftrek verhoogd tot 25% voor investeringen die tussen 12 maart en 31 december 2020 worden uitgevoerd door eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen. De overdracht van ongebruikte investeringsaftrek voor investeringen in 2019 is verlengd tot de twee volgende belastbare tijdperken in plaats van één belastbaar tijdperk.
Op 6 november werd er beslist om deze verhoogde investeringsaftrek van 25% te verlengen voor investeringen gedaan tot eind 2022. Meer informatie van deze verhoogde basisaftrek.

Waardeverminderingen op handelsvorderingen 

De fiscus heeft een Circulaire gepubliceerd waarbij wordt bevestigd dat de coronacrisis kan worden beschouwd als een bijzondere omstandigheid die de vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen. Lees meer over de waardeverminderingen op handelsvorderingen.

Europese steunmogelijkheden

Europa biedt heel wat ondersteuning via allerhande initiatieven, subsidies en events.  

Informatie over de impact van de coronacrisis op Europese onderzoekssteun vind je via de website van NCP Flanders. Check zeker ook onze nieuwe tool 'EU Funding Overview', waarbinnen je makkelijk op zoek kan naar EU-steun die past bij jouw project.