Diverse andere steunmaatregelen

Om de financiële situatie van jouw onderneming op korte termijn te verbeteren, kan je bepaalde betalingsverplichtingen uitstellen, premies aanvragen, je financieringsnood berekenen en indien nodig extra kapitaal zoeken. Daarnaast bieden verschillende overheden en instanties nog diverse andere – vaak specifieke – maatregelen aan om de coronacrisis het hoofd te bieden. Ga zeker na of je in aanmerking komt voor deze extra steun:

Vergoeding voor thuiswerk (coronavirus)

Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk toekennen aan hun werknemers. Deze maandelijkse vergoeding is vrij van belasting en RSZ-bijdragen. Raadpleeg hier de info over de vergoeding voor thuiswerk.

Wijziging percentages voorafbetalingen van de inkomstenbelasting

De fiscus heeft voor vennootschappen en zelfstandigen die kampen met liquiditeitsproblemen, de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december, verhoogd. Hierdoor is het uitstellen van de voorafbetalingen minder nadelig. Klik hier voor meer info over de wijziging van de percentages voorafbetalingen van de inkomstenbelasting. 

Waardeverminderingen op handelsvorderingen 

De fiscus heeft een Circulaire gepubliceerd waarbij wordt bevestigd dat de coronacrisis kan worden beschouwd als een bijzondere omstandigheid die de vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen. Lees meer over de waardeverminderingen op handelsvorderingen.

Steunmaatregelen voor forfaitaire belastingsplichtigen

Ook voor bepaalde forfaitaire belastingplichtigen werkte de fiscus een aantal steunmaatregelen uit. Zo kunnen sommige forfaitaire belastingplichtigen een inventaris van hun niet verkochte en vernietigde goederen opmaken om hun omzet aan te passen aan de coronacrisis. In de subsidiedatabank vind je meer info over steun voor forfaitaire belastingsplichtigen. 

Subsidies tewerkstelling en starters versoepeld

Verschillende subsidies voor tewerkstelling en stimulering van het ondernemerschap werden versoepeld tot eind 2020 tijdens de coronacrisis. Het gaat onder meer over de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden, de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen en de arbeidskaart voor migranten. Raadpleeg hier de subsidies die versoepeld werden.

Tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen

Zelfstandigen die hun activiteiten in mei, juni, juli, augustus of september 2020 voortzetten of hervatten, maar die hun activiteiten moeten verminderen tijdens de volledige betrokken kalendermaand om te zorgen voor een of meerdere kinderen, hebben recht op een ouderschapsuitkering. Deze uitkering voor de maanden mei en juni 2020 kon worden aangevraagd tot 30 september 2020 bij je Sociale verzekeringsfonds. De ouderschapsuitkering voor de maanden juli, augustus en september 2020 moet ten laatste op 31 december 2020 worden aangevraagd. Meer informatie over Tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen vind je hier.

Investeringsaftrek wordt tijdelijk verhoogd 

Voor de uitvoering van bepaalde investeringen kan je als onderneming een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen aftrekken van de belastbare winst. De gewone investeringsaftrek bedraagt voor de investeringen uitgevoerd in 2020 8%. In het kader van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming werd deze investeringsaftrek verhoogd tot 25% voor investeringen die tussen 12 maart en 31 december 2020 worden uitgevoerd door eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen. De overdracht van ongebruikte investeringsaftrek voor investeringen in 2019 is verlengd tot de twee volgende belastbare tijdperken in plaats van één belastbaar tijdperk.
Op 6 november werd er beslist om deze verhoogde investeringsaftrek van 25% te verlengen voor investeringen gedaan tot eind 2022. Meer informatie van deze verhoogde basisaftrek.

Europese steunmogelijkheden

Europa biedt heel wat ondersteuning via allerhande initiatieven, subsidies en events.  

Informatie over de impact van de coronacrisis op Europese onderzoekssteun vind je via de website van NCP Flanders. Check zeker ook onze nieuwe tool 'EU Funding Overview', waarbinnen je makkelijk op zoek kan naar EU-steun die past bij jouw project.