Bril met vergrootglas - Bud Helisson on Unsplash

Je bedrijf onder de loep

Ondernemingsplan

 

Contacteer de VLAIO bedrijfsadviseurs om je bedrijf onder de loep te nemen.

 

Nuttig instrument

Een businessplan of ondernemingsplan is een instrument om op een kwalitatieve en kwantitatieve manier de onderneming voor te stellen. Het geeft weer wat de onderneming in de toekomst wil bereiken en hoe ze dat wil bewerkstelligen. Voor bestaande ondernemingen is het een nuttig instrument dat zowel intern als extern kan gebruikt worden.

Intern beheersinstrument

Intern is het een beheersinstrument: aan de hand ervan wordt nagegaan of de vooropgestelde objectieven gerealiseerd zijn. Indien dit niet het geval is, dan is het businessplan een uitstekend hulpmiddel om te achterhalen welke de oorzaken van deze afwijkingen zijn en om corrigerende acties te ondernemen.

Ondernemingsplan als externe communicatie

Extern is het ondernemingsplan een communicatie instrument: het moet in staat zijn potentiële partners (financiers/leveranciers…) ervan te overtuigen dat de onderneming rendabele vooruitzichten heeft en dat het management voldoende capaciteiten bezit om het voorgestelde project te realiseren.

Opstellen van een ondernemingsplan

Aan de hand van de Leidraad bij het opstellen van een ondernemingsplan kan je je ondernemingsplan opstellen. De essentiële elementen van het plan worden kort toegelicht. Het is echter niet de bedoeling van deze leidraad om een volledige analyse te maken. Bepaalde delen in deze brochure zijn meer van toepassing op starters, andere meer op bestaande ondernemingen. De noodzakelijke analyses zijn afhankelijk van de situatie waarin je je bevindt.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: