Bril met vergrootglas - Bud Helisson on Unsplash

Je bedrijf onder de loep

SWOT analyse

 

Contacteer de VLAIO bedrijfsadviseurs om je bedrijf onder de loep te nemen.

 

De SWOT analyse is een opsomming van:

  • kansen en bedreigingen in de markt en 
  • sterktes en zwaktes van de organisatie. 

Samen met de confrontatiematrix is de SWOT analyse onmisbaar in een strategische oefening. Het toont namelijk hoe de aansluiting van je bedrijf met de markt eruit ziet.

Schematische voorstelling van de tekst eronder

Bij het maken van een SWOT analyse begin je met de interne en de externe analyse. 

Interne analyse maken

  • Wat zijn de sterke kanten van de organisatie? Waar is het bedrijf goed in?
  • Wat zijn de zwakke punten binnen de organisatie? Wat kan er beter of waar is men niet goed in?

Externe analyse maken

  • Welke kansen zijn er in de markt? Welke ontwikkelingen kunnen in het voordeel van het bedrijf werken?
  • Welke factoren vormen een directe bedreiging voor de organisatie? En welke factoren kunnen op de lange termijn een bedreiging worden als er niet wordt ingegrepen?

SWOT confrontatiematrix

Swot confrontatiematrix

  • De SWOT confrontatiematrix ‘confronteert’ de belangrijkste sterktes en zwaktes van de onderneming met de meest belangrijke kansen en bedreigingen uit de markt. Hierdoor kun je in de SWOT matrix aflezen hoe de aansluiting is tussen je organisatie en de markt. 
  • De belangrijkste doelstelling van het invullen van de matrix is het uitzetten van een duidelijke strategische koers voor de onderneming. De sterke en zwakke punten worden gerelateerd aan de kansen en bedreigingen. Het belang van de onderlinge relaties tussen de elementen worden aangegeven. Hoe kan een sterkte een bedreiging tegenhouden, enz ? Patronen worden zichtbaar gemaakt, waarbij prioriteiten moeten worden gesteld om te profiteren van de sterke punten en de kansen om zwakten en/of bedreigingen tegen te houden of om de tekortkomingen te verhelpen. De relaties tussen de elementen die het hoogst scoren kunnen dan als prioriteiten en focus worden gesteld.

Hieronder vind je een blanco SWOT analyse template.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: