Nog te vervangen

Tips voor contact met jouw bank

Bewijs dat je een betrouwbare ondernemer bent

Een open communicatie

Wees open in jouw communicatie met jouw bank of andere kapitaalverschaffer. Een goed opgevolgde relatie met jouw bankier smeedt banden tussen beide partijen. Meld zeker wijzigingen in het beleid van je onderneming, rapporteer over de jaarrekening, geef aan waarom je bepaalde targets niet hebt gehaald en welke actie je hieromtrent wenst te ondernemen, …

Geef volledige en correcte gegevens door

Zorg ervoor dat elk document voor jouw bank correct en volledig is, van uitstekende kwaliteit is en op tijd wordt ingeleverd. Veel banken gaan ervan uit dat er iets fout zit, als bepaalde gegevens over de huidige situatie van de kredietnemer ontbreken. Dit kan gevolgen hebben voor jouw inschaling in een ratingcategorie en misschien zelfs als “alarmsignaal” worden opgevat.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: