Groeilabz – Bootcamps

Tijdens een bootcamp werk je aan een specifieke case/project/plan op maat van de eigen organisatie. Je doet dit tijdens 5 sessies over een tijdspanne van 6 maanden. Je doet dit samen met 7 andere ondernemingen. Ervaringsdeling van de praktijkkennis met de medecursisten staat centraal.

Voor wie?

Directie, kaderleden en bestuurders van sociale ondernemingen

Wat kan je verwachten?

  • een collectief traject van vijf halve dagen in een vaste groep met acht deelnemers
  • een praktische vorming op basis van een eigen project onder professionele begeleiding
  • ervaringsdeling van de praktijkkennis met de medecursisten
  • begeleiding op maat met twee uur extra individuele coaching
  • intersectorale praktijkvoorbeelden als inspiratiebron voor innovatief denken
  • doorvertaling in reflectie, visieontwikkeling en implementatie in de eigen organisatie
  • een intersectoraal lerend en dynamisch netwerk van sociale ondernemingen

Hoe pakken we dit aan?

  • een collectief traject van vijf halve dagen in een vaste groep met acht deelnemers, over een tijdspanne van 6 maanden.

  • tweejaarlijkse opstartgolf in september/oktober en januari/februari