De Witte Mol switcht naar zelfsturende organisatiestuctuur

Zoals zoveel ondernemingen in de sector voor personen met een beperking is De Witte Mol een 'voorziening in verandering'. De invoering van het persoonsgebonden budget was de trigger om in 2020 de organisatiestructuur om te vormen tot een zelfsturende variant, zegt coördinator Lin Verbeeck. Ze volgde het bootcamp over strategisch leiderschap van Groeilabz om haar inzichten scherp te stellen.
Lin Verbeeck © Verso

Lin Verbeeck: "In 2018-2019 hebben we heel wat voorbereidend werk voor een zelfsturende organisatie verricht. En toen kwam corona. De onzekerheid over de maatregelen dwong ons om het beleid opnieuw te centraliseren. Gelukkig kunnen we nu de draad weer oppikken. Maar we zijn weer zo veel tijd verder. Met de bootcamp over strategisch leiderschap wilden we onze inzichten terug scherpstellen."

Houvast voor een uitdagende herstructurering

"Voor onze hervorming naar de zelfsturende aanpak, was ik teamleider van een leefgroep", vertelt Lin. "Maar nu zijn er geen teamleiders meer. In plaats daarvan heb je nu een directeur en vier coördinatoren. Elk van die vier is verantwoordelijk voor zijn of haar deel van onze werking. Ik heb twee leefgroepen met gedragsproblemen en de ondersteunende dienst. Mijn collega-coördinatoren hebben elk hun leefgroepen, verdeeld in clusters naargelang de zorgnoden. Om die allemaal zelfsturend te maken, vragen we veel van de teamleden. Want ze zitten al drie jaar met vragen over de precieze verantwoordelijkheden en mandaten. Net omdat corona de volledige ommezwaai deed bevriezen, is de onzekerheid gebleven. Hoog tijd dus om helderheid te bieden."

Noodzaak zelfsturende structuur

Lin: "De specifieke noden van onze zorggebruikers bepalen de vorm van de zorg. Denk daarbij aan het creëren van een prikkelarme omgeving. Maar ook dat ze in de omgeving geaccepteerd worden. Daarvoor hebben we een nauwe samenwerking met de gemeente Mol. Zeker voor de mensen met een niet-aangeboren hersenletsel is die inclusiviteit echt belangrijk. Dat zijn mensen die een leven leidden zoals jij en ik. Maar plots is daar een streep door getrokken, en dan is het belangrijk dat ze een nieuw leven kunnen vormgeven. Zich terug deel van de samenleving voelen, is daarbij van cruciaal belang. Maar net omdat die uitdagingen zo persoonlijk zijn, heb je een flexibele en zelfsturende structuur nodig om de juiste oplossing te vinden."

Groeilabz op de radar

"Als nieuw directieteam ben je op zoek naar vaste grond onder je voeten. Net omdat we allemaal teamleiders waren, heb je wel praktijkervaring. Maar als coördinator moeten we nu veel strategischer denken — op korte én op lange termijn. Daarvoor moet je 'uit het hier-en-nu stappen' en dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dankzij de bootcamp kan je een nieuw stukje 'strategisch denken' in je hersenen ontwikkelen. Zeker omdat je op korte tijd veel bruikbare informatie verzamelt, bijvoorbeeld bepalen wat ons uniek maakt in vergelijking met andere voorzieningen. We vertrekken als sociale ondernemers allemaal uit een maatschappelijk doel, maar toch is het belangrijk om je unieke meerwaarde helder te kunnen aantonen. Daarvoor krijg je de juiste input en ondersteuning door je bootcamp-begeleider of de deelnemers uit andere organisaties."

Voortbouwen op organische groei

"De afgelopen jaren zijn er ondanks de onduidelijkheid ook mooie dingen ontstaan. Die willen we niet zomaar wegvegen. Zeker omdat ze tot waardevolle inzichten hebben geleid. Zo ontdekten we dat medewerkers die de verantwoordelijkheid van zelfsturing aanvaarden, dat als extra positief ervaren. Dankzij teamscans ontdekken we hoever onze teams staan in algemene of specifieke onderwerpen. Daaruit blijkt dat heel wat van onze medewerkers appreciëren dat niet alles centraal opgelegd wordt. Voor ons is dat uiteraard een uitdaging om hen het vertrouwen te geven en ze bij te staan om tot verbeteringen te komen."

 

Ontdek de expertise van het VLAIO Netwerk

Op zoek naar coaching, advies of begeleiding op maat van jouw bedrijf? Zoek je een klankbord voor je plannen of wil je jouw netwerk uitbouwen? Duik snel in de schat aan individuele- of groepstrajecten van het VLAIO Netwerk! 

Snel naar de expertisedatabank