Koning Boudewijnstichting: steun voor projecten die zich inzetten voor de samenleving

Laatst gewijzigd op 28 mei 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
projecten die zich engageren voor een betere samenleving
Steun (via oproep)
bedrag varieert per oproep en instrument

Wat houdt de maatregel in

De Koning Boudewijnstichting steunt projecten die zich engageren voor een betere samenleving in België, in Europa en elders in de wereld. Jaarlijks lanceert de Stichting vele subsidieoproepen over zeer diverse thema's (armoede & sociale rechtvaardigheid, klimaat, erfgoed, gezondheid, maatschappelijk engagement, enz..). Sommige projecten staan ook open voor de bedrijfswereld.

Naast het eigen kapitaal en een belangrijke dotatie van de Nationale Loterij zijn de financiële middelen afkomstig van Fondsen van personen, verenigingen en bedrijven. De Stichting voert ook opdrachten uit voor overheden en ze ontvangt giften en legaten.

Wie en wat komt in aanmerking

Ook in economisch moeilijkere tijden wil de Koning Boudewijnstichting het engagement van organisaties en individuen versterken. De steun die wordt gegeven is meestal financieel, maar het kan ook gaan om opleidingen, begeleiding, netwerking, ... KBS steunt vooral organisaties uit het middenveld: kleine en grotere verenigingen, gemeentebesturen, OCMW’s en universiteiten.

De Stichting geeft ook (financiële) steun aan individuen die door hun leiderschap een voortrekkersrol spelen in hun gemeenschap. Want talent, engagement en prestatievermogen kunnen efficiënte ontwikkelingskrachten zijn als ze worden ingezet in dienst van het algemeen belang.

Volgende thema's komen hierbij aan bod:

  • Klimaat, milieu en biodiversiteit: Natuurlijke hulpbronnen beschermen om de klimaatverandering te bestrijden en meewerken aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke behoeften;
  • Sociale rechtvaardigheid en armoede: Initiatieven ondersteunen die de meest kwetsbaren helpen. Impulsen geven aan nieuwe benaderingen om het armoederisico te verkleinen en de sociale cohesie te versterken;
  • Internationaal: De internationale filantropie faciliteren en actoren van verandering in landen in het Globale Zuiden versterken;
  • Erfgoed en cultuur: Betekenisvolle elementen van het Belgische erfgoed duurzaam behouden en overdragen. Vernieuwende projecten voor natuurlijk, architecturaal, roerend en cultureel erfgoed met een lokale of een internationale dimensie faciliteren;
  • Europa: Reflectie en debat over de grote Europese uitdagingen stimuleren;
  • Gezondheid: Investeren in gezondheid, kwaliteitsvolle zorg, wetenschappelijk onderzoek en verantwoord gebruik van gegevens;
  • Maatschappelijk engagement: Maatschappelijk engagement bestuderen en in kaart brengen. De impact van engagement en van initiatieven van burgers, verenigingen en stichtingen versterken;
  • Opleiding en ontwikkeling van talenten: Bijdragen aan een inclusief en goed functionerend onderwijs, en elk talent de kans geven om zijn of haar potentieel te verwezenlijken.

Voorbeeld van project gericht naar ondernemers

Jong getalenteerden in erfgoedberoepen

Deze jaarlijkse oproep richt zich tot jonge ambachtslieden tussen de 20 en 45 jaar die werkzaam zijn in België en actief zijn in de erfgoedberoepen. Enkele vakgebieden die in aanmerking komen, zijn: decoratieschilderen, vergulden, glaskunst, steenhouwen, smeedwerk, bekleden, houtbewerken, schrijnwerk,  mozaïekleggen, gipswerk, historische groenteteelt en tuinbouw (decoratieve sinaasappelbomen), snoeien van oude bomen, boekbinden, horlogemaken, …. Om de ontwikkeling van dit talent aan te moedigen kent dit platform specifieke individuele beurzen om hun traject naar uitmuntendheid te versnellen. Voor meer informatie zie: kbs-frb.be/nl/sofinaboel-voor-opleiding-en-talent-jonge-ambachtslieden-erfgoedberoepen-fonds.

Aanvraagprocedure

De deelnemingsvoorwaarden worden bepaald per projectoproep. Via een zoekfunctie kan er op de website www.kbs-frb.be gericht gezocht worden naar openstaande oproepen over een bepaald thema.

Om op de hoogte te blijven kan men zich ook abonneren op het e-news.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Adres

Brederodestraat 21
1000 Brussel
België

Telefoon
Website