Accelero - Boost de groei van je bedrijf!

Deelnemende bedrijven krijgen een beter inzicht in:

  1. Is de onderneming klaar om duurzaam snel te groeien en waar moet er aan gewerkt worden om het bedrijf hiervoor klaar te maken?
  2. Wat zijn de prioritaire groei-opportuniteiten en hoe kan het bedrijf hierop inspelen?

Dit leidt tot bedrijven die snel groeien en deze snelle groei over langere periodes kunnen aanhouden.

Voor wie?

De doelgroep van deze sessies zijn ondernemers met de ambitie om duurzaam (persistent), over meerdere jaren heen te groeien met meer dan 20% per jaar.

Wij voorzien 2 specifieke programma’s, voor 2 specifieke doelgroepen:

  • Doelgroep 1: Groeien van 1 miljoen tot 5 miljoen euro
  • Doelgroep 2: groeien van 5 miljoen tot 20 miljoen euro

Wat kan je verwachten?

Dit programma is een intensief en geïntegreerd traject, waarbij ondernemingen langs de ene kant individueel begeleid en gecoached worden en langs de andere kant via een peer-to-peer netwerk van elkaars ervaringen kunnen leren.

Het programma focust op twee belangrijke zaken:

  1. Growth Readiness: Zijn alle aspecten om duurzaam te kunnen groeien aanwezig? Is de management Structuur aangepast? Is er voldoende financiering en cash-flow? Is de bedrijfscultuur geschikt voor duurzame snelle groei?
  2. Business Development: Welke groei-opportuniteiten zijn er allemaal voor de onderneming? Welke opportuniteiten zijn het meest interessant om achteraan te gaan? Hoe kan er een funnel worden aangelegd van opportuniteiten op korte, op middellange en op lange termijn.

Hoe pakken we dit aan?

  • De individuele begeleiding bestaat uit twee componenten: Een generalistische component, waarbij er breed naar de onderneming wordt gekeken aangevuld met één of meerdere specialistische componenten, waarbij gefocust wordt op zeer specifieke werkpunten (vb. Technologie, HR, cultuur, Financiering, …).
  • Naast de individuele coaching zullen de deelnemers ook deel uitmaken van een peer-to-peer netwerk. Leren van elkaar is één van belangrijkste peilers van de dienstverlening van Voka en kan ook voor deze doelgroep van zeer grote toegevoegde waarde zijn. Elke sessie start met 2 of 3 deelnemers die uitleggen hoe zij binnen hun onderneming omgaan met het thema van de sessie, waarna er tijdens een discussie verder van elkaar geleerd kan worden.
Thema's
Kostprijs
€ 3.000 excl. btw
Partner
Voka