Mentor Me

Met Mentor Me bieden we een tweejarige begeleiding via mentoring aan. We willen ondernemers ondersteunen en begeleiden in hun groeiproces met oog op het creëren van toekomstgerichte jobs, het versterken van hun leiderschapskills en het bewaken van de interne structuur.

Voor wie?

De deelnemer aan het Mentor Me traject is de founder van een groeibedrijf die het merendeel bezit van de aandelen en over het belangrijkste zeggenschap beschikt (CXO-rol). De founder moet ook voltijds bezig zijn met deze activiteit. Co-founders mogen mee deelnemen aan de verschillende fases van de selectie en aan bepaalde events (mits tegen betaling) maar er wordt steeds maar één persoon begeleid (lees één-op-één mentoring). 

Selectiecriteria

 • de ondernemer ambieert (inter)nationaal groeien met zijn/haar business
 • de ondernemer ontwikkelt een vernieuwende activiteit
 • de ondernemer creëert 3 à 5 future-proof jobs binnen de 3 jaar
 • de ondernemer heeft een bewezen verdienmodel en reeds eerste betalende klanten (omzet van +/- € 50.000 per jaar)
 • de ondernemer bezit het merendeel van de aandelen
 • het is een voltijdse job (niet in bijberoep)
 • er is een reële behoefte aan begeleiding
 • de ondernemer zet zich voor de volle 100% in voor het slagen

Wat kan je verwachten?

Mentor Me is het kerntraject dat de geselecteerde ondernemers volgen wanneer ze begeleid worden door Netwerk Ondernemen. Elke deelnemer krijgt een individuele mentor toegewezen waarbij de maandelijkse één-op-één mentoringsessies de basis vormen voor de begeleiding.

Naast de één-op-één mentoring:

 • Mentor Rooms (elke 6 maand)
 • Portfolio meetings (3x/jaar)
 • Founder rooms (3x/jaar) 

Hoe pakken we dit aan?

Selectie

Voldoet een groeibedrijf aan de criteria en biedt het Mentor Me traject een antwoord op zijn/haar noden, dan wordt deze uitgenodigd voor een intakegesprek met één van de Regio Managers. Dit is steeds een meeting gedurende 1,5 tot 2uur. De Regio Manager bestudeert en evalueert het dossier voorafgaand het gesprek. Tijdens het intakegesprek wordt er dieper ingegaan op de persoon als ondernemer, zijn businessplan en waarom hij/zij begeleiding nodig heeft.  

Bij een positieve evaluatie zullen potentiel founders voorbereid worden op de volgende fase, zijnde het selectiecomité, aan de hand van 2 prescreening gesprekken door ervaren ondernemers (mentors) uit het netwerk. Deze gesprekken zijn tevens ook een meerwaarde voor de ondernemer aangezien hij/zij al met heel wat inzichten naar huis gaat en een idee krijgt van hoe een mentoring sessie in zijn werk gaat.

De laatste ronde van de selectieprocedure is het Mentor Me Selectiecomité. De potentiële founder komt steeds pitchen voor een groep van 6 tot 12 mentors, één intern teamlid en één voorzitter.  80% van deze 12 mentors moeten akkoord zijn bij het selecteren van een nieuwe founder. De ondernemer krijgt gedurende 15 minuten de tijd om te pitchen, gevolgd door 15 minuten Q&A en vervolgens een interne beraadslaging. Wanneer 80% van de aanwezigen “JA” stemt, dan gaat de ondernemer door en start het Mentor Me begeleidingstraject.

Matchmaking mentor

Na het Mentor Me selectiecomité wordt er een mentor gezocht. Op basis van input uit de intake, de prescreenings en het selectiecomité wordt er aan de founder een voorstel gedaan van mogelijke kandidaat mentors. Eerst volgt een kennismakingsgesprek en als dat goed verloopt, wordt er een kick-off georganiseerd en worden er duidelijke afspraken gemaakt over de manier van begeleiden. Nadat de begeleidingsovereenkomst ondertekend is, start de mentoring en zien mentor en founder elkaar op maandelijkse basis voor één-op-één mentoring.

Mentor Rooms

Elke zes maanden vindt er een Mentor Room plaats. De Mentor Room is een adviserend orgaan, een klankbord en raad van advies met als doel de founder en zijn onderneming te helpen groeien. Founders krijgen de kans te sparren met ervaren ondernemers over strategische en andere challenges.

De Mentor Room is eveneens een evaluatiemoment waarbij de opvolging en progressie van de founders en hun lange termijnplanning opgevolgd worden en waarbij nieuwe aandachtspunten en challenges naar boven komen waar Netwerk Ondernemen op kan inspelen in de ondersteunende programma’s zoals de Scale-Up Marathon.

Opvolging Portfolio

Ook Regio Managers van Netwerk Ondernemen zitten op  regelmatige basis samen - fysiek of via conference call - met de founders. Ze nemen een eerstelijnsfunctie op en denken mee naar oplossingen voor bepaalde problemen die zich stellen. Dit gaat veel verder dan een probleem posten in een community maar is effectief een oplossing aanreiken en mensen actief connecteren en erna opvolgen. 

Founder Rooms

Per Regio kunnen deelnemers aan het Mentor Me traject drie keer per jaar aan een Founder Room deelnemen. Tijdens een Founder Room stelt iedereen zich kort voor en licht zijn grootste huidige uitdaging toe. Verder deelt de founder ook een behaald succes waar de groep ook kan van leren. De Founder Room is de ideale ervaringsuitwisseling tussen founders die dikwijls soortgelijke uitdagingen doormaken. Achteraf is er ook een informeel moment. We leggen hier de nadruk op peer-2-peer learning.  

Kostprijs
€ 500 per jaar (excl. btw)
Partner
Netwerk Ondernemen