Umital verandert met data

Een datagedreven manier om mensen te begeleiden in veranderingstrajecten, zo omschrijven Elke Struys en Eline Grouwels wat ze doen met hun bedrijf Umital.

Vertrouwen doet veranderen 

Feit: de toenemende digitalisering zorgt voor incrementele veranderingen op de werkvloer. Corona heeft dat proces enkel nog versneld. En het is niet enkel de digitalisering die ons beïnvloedt. Heel de macro-economische en maatschappelijke context waarin we werken wijzigt snel en aanhoudend. Hoe gaan we met energie om? Wat met de klimaatverandering, sociale ongelijkheid en culturele waarden? Verschillende generaties kijken er door een andere bril naar. 

Verandering op de bedrijfsvloer reikt dus een stuk verder dan de integratie van data. Het gaat over samenwerkingsvormen, duurzaamheid, waardevolle proposities en niet in het minst zingeving en individueel ondernemerschap van werknemers. Daarbij zijn niet zozeer de competenties maar vooral ons gedrag belangrijk. 

Iedereen wil immers kunnen bijdragen, iets betekenen. En verandering brengt altijd onzekerheid en angst met zich. Die moet elke werknemer, elke leidinggevende elke dag opnieuw overwinnen. Iets betekenen in een veranderende omgeving vereist ondernemerschap, initiatieven nemen, ook al zijn we niet helemaal zeker waar onze acties toe zullen leiden. Om dat ondernemerschap aan de dag te kunnen leggen is er vertrouwen nodig. En ja hoor, ook daarvoor kunnen we gebruik maken van data. 

Toegepaste sociale netwerkanalyse 

Elke Struys (mede-oprichtster Umital): “Het systematisch gebruik van data voor sociale netwerkanalyse zien we al langer in een onderzoeksmatige context. In de bedrijfswereld vond het nog geen ingang.” 

De redenen waarom bedrijven niet eerder aan de slag gingen met sociale netwerkanalyse spreken voor zich: de methoden waren te omslachtig met ellenlange vragenlijsten. En de analyse ervan was erg complex en onbetrouwbaar wegens bias van de respondenten. Onmogelijk om zo tot een gericht advies, laat staan een fundamentele verandering te komen. 

“Dankzij de digitale versnelling is er nu veel meer bruikbare data beschikbaar bij bedrijven.” 

Eline Grouwels
Mede-oprichtster Umital

Met corona zijn ongetwijfeld veel meer mensen vertrouwd geraakt aan digitale tools zoals Microsoft Teams. De schrik om hiermee de mist in te gaan, is er nu wel uit en dat vertrouwen doet mensen ook sneller naar andere, nieuwe digitale werkingsmiddelen grijpen. In al die platformen schuilt een schat aan data die nuttig zijn om de sociale netwerken binnen een bedrijf te ontrafelen: Wie vraagt wie om advies? Wie chat met wie over koetjes en kalfjes? Wie wordt er gemeden? Wie werkt er op een eiland, … De informatie is eindeloos, unbiassed en meteen beschikbaar. Resten er twee grote uitdagingen: die massale hoeveelheid data verwerken én de privacy van medewerkers respecteren.

 

Leap Forward  

Leap Forward is een sterk groeiende strategische design- & technologiebureau uit Gent. Omdat ze hun menselijk kapitaal naar waarde schatten, deden ze een beroep op de analyse van Umital.   

Uit een informele netwerkanalyse leerden ze welke collega's spontaan gecontacteerd werden voor advies of om confidentiële/werkgerelateerde informatie te bespreken. Met deze informatie kon het management gericht specifieke collega's vragen om een formele leidinggevende functie in deze groeiende organisatie wilden opnemen. Zo valoriseerde Leap Forward informele taken van collega's eerder dan nieuwe mensen voor deze functies aan te werven.  

Daarnaast maakt Leap Forward werk van een feedbackcultuur. met het inzicht in de informele interacties en de reden van de interactie tussen collega's kon men heel gericht actie ondernemen. Niet alleen op het vlak van mensen samenbrengen, maar ook op het vlak van communicatie en keuze van tools. 

 

Ontwikkelingsprojecten 

Umital zag in het gebruik van sociale netwerkanalyse op basis van data een grote meerwaarde voor bedrijven en een potentieel brede toepasbaarheid. Ook de technologische en organisatorische uitdagingen waren groot genoeg om naar VLAIO te stappen met een ontwikkelingsproject

Elke Struys: “In het verleden deden we al eens beroep op VLAIO voor de realisatie van een ontwikkelingsproject. Het contact met bedrijfsadviseur Anke Albregts bleef levendig en bij een informeel gesprek motiveerde zij ons om een nieuwe aanvraag in te dienen.” 

Anke Albregts: “Enthousiaste ondernemers zoals Elke en Eline gaan helemaal op in hun initiatieven. Ze beseffen zelf niet altijd hoe vernieuwend hun ideeën zijn. Met mijn ICT- achtergrond en -kennis stimuleerde ik hen om hun plannen verder uit te werken. VLAIO ondersteunt innovatieve projecten met een onderbouwd businessplan en valorisatie in Vlaanderen.” 

Elke en Eline getuigen dat de subsidie de realisatie van hun project aanzienlijk versneld heeft, maar ze wijzen vooral ook op de waardevolle begeleiding en feedback van VLAIO projectadviseur Steven Puttemans

Eline Grouwels: “Steven was heel vertrouwd met het thema van data analyse en adviseerde ons prima over de uitwerking van het financieel plan en het marktonderzoek. Daarmee onderbouwden en versterkten we ons project. Na afloop bleek dat een enorme troef: bedrijven waar we nu mee samenwerken zien een VLAIO ontwikkelingsproject echt als een kwaliteitslabel.” 
 

Steven Puttemans, VLAIO projectadviseur: “Samenwerken met een bedrijf als Umital is voor een projectadviseur een waar plezier. Elke en Eline stonden open voor constructieve feedback, gingen hiermee meteen aan de slag en brachten ze een duidelijk, helder en overtuigend verhaal. Ook tijdens de opvolging kwamen ze als bedrijf voor de nodige uitdagingen te staan (o.a. het vinden van de juiste profielen bleek niet vanzelfsprekend), maar ook daar spraken ze altijd zeer open over en kwamen ze actief vragen naar hoe VLAIO daarmee omgaat. Dergelijke mindset is een geschenk voor een projectadviseur die het project opvolgt.” 

Mentor Me 

Elke Struys: “VLAIO schat ondernemerschap bovendien ook heel goed in. Wanneer ons project op een gegeven moment niet helemaal liep zoals we het in onze aanvraag geformuleerd hadden, was daar begrip voor. We meldden dit en konden een ietwat andere piste naar ons beoogde doel volgen. En wat dat ondernemerschap betreft: ook het Mentor Me traject van Netwerk Ondernemen heeft ons heel veel bijgebracht.” 

Mentor Me is een tweejarig traject waar je je als groeiende ondernemer voor kandidaat stelt. Eénmaal geselecteerd, deel je ervaringen met andere ondernemers en leer je van elkaar. Iedereen krijgt een ervaren ondernemer als mentor. Die zegt je zeker niet wat te doen en laten, maar fungeert als kritisch klankbord en daagt je uit. 

"Mentor Me van Netwerk Ondernemen hielp ons echt wel om tot nieuwe inzichten te komen en moeilijke beslissingen te nemen." 

Elke Struys
Mede-oprichtster Umital

Elke Struys: “Walter Vanuytven, onze mentor, en de Mentor Room, een panel waar we onze uitdaging bij konden voorleggen, hebben ons echt wel geholpen om moeilijke beslissingen te nemen en knopen door te hakken. Zo wilden we inzetten op een investering, maar na kritische vraagstelling kwamen we zelf tot het inzicht dat we die investering eigenlijk niet nodig hadden. Dat inzicht leidde dan weer tot nieuwe opportuniteiten.” 

Realisatie en ambitie 

Door het sociale netwerk in kaart te brengen bevordert Umital de samenwerking binnen een bedrijf en binnen teams. Studies tonen bv. duidelijk aan dat mensen die geïsoleerd werken vroeg of laat uitvallen of vertrekken. Door dat tijdig in beeld te krijgen, kan je dat voorkomen. Bovendien is de methode “pijnloos”: geen vervelend lange surveys die vaak halfslachtig ingevuld worden. De data uit de digitale platformen waar de werknemers mee communiceren en werken zijn betrouwbaar en worden met een zeer beperkte bevraging aangevuld. 

Er zijn verschillende situaties van verandering waarin de Umital methode nuttig kan zijn: bij overnames of instap van een investeringsmaatschappij bijvoorbeeld. Of gewoon om te zien hoe er intern samengewerkt wordt en waar synergieën optimaal of suboptimaal zijn. Na een sociale netwerkanalyse volgt er een advies over teamvorming en mogelijke cross-team werking. Die implementatie kan verder opgevolgd worden met de partners van Umital. Umital ontwikkelt en onderhoudt de datamodellen intern en werkt in een ecosysteem van expertisepartners, zowel academische als commerciële. 

Elke en Eline zien nog veel mogelijkheden om hun waardenpropositie uit te breiden. Enerzijds is er de voortschrijdende technologische evolutie. Denk maar aan de integratie van HR-data, nieuwe spraak- en schrijftechnologieën, biofeedback, … Anderzijds kan de technologie ook op een meer persoonlijk niveau toegepast worden door koppeling met bijvoorbeeld MBTI of andere persoonlijkheidsconcepten. Umital wil echter niet zomaar ontwikkelen om te ontwikkelen. Er moet steeds een concrete toepassing uit vloeien die hun klanten en de maatschappij een zekere meerwaarde biedt. 

 

Welke stap wil jij zetten met je bedrijf? 

Als ambitieuze ondernemer wil je maar één ding: dat je zaak vooruit gaat. Daarom investeer je én daarom innoveer je. Maar ook al heb je bakken ervaring, toch blijf je met heel wat vragen zitten.   VLAIO is jouw gids bij de realisatie van die plannen. Wij zijn een kritisch klankbord en brengen sterktes en zwaktes in kaart. Daarbij geven we ook concreet advies over subsidies en financiering. En we brengen je in contact met de juiste experten.  

Neem zeker eens contact op met een VLAIO bedrijfsadviseur.