Hinder door wegenwerkenk

Wegenwerken in de straat

Fiscale ondersteuningsmaatregelen bij belangrijke infrastructuurwerken

Indien je onderneming hinder ondervindt door belangrijke infrastructuurwerken, kan je fiscale ondersteuning aanvragen bij de FOD Financiën. Zo kan je tijdelijke financiële moeilijkheden overbruggen. Je dient wel aan te tonen dat je door de werken financiële moeilijkheden hebt, dit kan bijvoorbeeld door een daling van het omzetcijfer. Het gaat daarnaast om werken die een volledige heraanleg van de infrastructuur beogen (wegdek, voetpaden, parkeerplaatsen, ...) met een looptijd van minimum 1 jaar. De werken moeten in uitvoering zijn op 1 maart 2018. Het bestaan van de werken moet aangetoond worden, bij voorkeur door een attest afgeleverd door de gemeente, of, bij gebrek hieraan, door duidelijke foto’s. 

Je kan zo schulden als bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting via een afbetalingsplan betalen. Je kan ook een vrijstelling krijgen van nalatigheidsinteresten of kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling.

Hoe? Dit formulier invullen en opsturen per email of brief. Je ontvangt binnen een termijn van dertig dagen een antwoord.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: