Startnota ‘de sprong maken naar industrie 4.0’

De startnota ‘de sprong maken naar industrie 4.0’ is opgesteld na veelvuldige bilaterale consultaties van stakeholders in Vlaanderen en consultatie van de uitgebreide documentatie en strategische documenten over deze thematie..

De nota behandelt achtereenvolgens de omschrijving van het begrip Industrie 4.0, de bestaande achtergrond en de (initiële) invulling ervan in deze transitie, de verwachtingen met betrekking tot de transitie op basis van de huidige uitgangspunten en kennis, een globale omschrijving van de actievelden en de uitgangspunten voor de invulling van de transitieruimte en de governance.

Bekijk het volledige document.