Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is één van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Deze fondsen versterken de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie en verminderen de bestaande onevenwichtigheden tussen de regio's. 

EFRO in Vlaanderen én Europa

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Entiteit Europa Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
T02 553 38 63
E-mail