De wereld om ons heen is volop aan het digitaliseren! Meer en meer artificiële intelligentie (AI) wordt daarbij ingezet. Daarenboven volgen digitale en technologische evoluties elkaar razendsnel op. Dat brengt nieuwe risico’s met zich mee. Investeringen in cybersecurity zijn nodig. De impact van digitalisering laat zich zo op meerdere vlakken voelen. Onze samenleving evolueert naar een netwerk- en informatiesamenleving.

Vlaanderen wil volop inzetten op de transitieprioriteit digitalisering. Leerlingen en scholen kunnen deze evolutie niet missen. De oproep 'Digitale School' draagt bij aan het realiseren van digitale competenties en mediawijsheid, inclusief het luik cybersecurity, bij leerlingen, en dat door het stimuleren van de digitalisering van de organisatie en leerprocessen in scholen.

Subsidies voor