Voorwaarden

  1. Enkel Vlaamse steden en gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (voor gemeenschapsmateries) kunnen indienen. Alleen, maar liefst in partnerschap met andere lokale besturen. Intercommunales kunnen aansluiten als partner.
  2. In het bestuursakkoord, de meerjarenbegroting en/of een ander formeel bestuursdocument moet een link naar het City of Things idee te vinden zijn.
  3. De projecten moeten complementair zijn aan de projecten die reeds gesteund worden/werden (City of Things, EFRO/INTERREG, Horizon 2020, Slim in de Stad, Smart Belgium,...).
  4. Projecten hebben 24 maanden de tijd om het voortraject en de ontwikkelfase te doorlopen. Binnen die 24 maanden kunnen de projecten 6 maanden voorzien om met bedrijven en/of kennisinstellingen innovatief aan de slag te gaan. Komen projecten tijdens het voortraject tot de vaststelling dat het ambitieniveau de scope en de omvang van de ontwikkelfase overtreft, dan kunnen de projecten deze 24 maanden ook gebruiken om een aanvraag voor het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten voor te bereiden. Indien een extra PIO-traject niet nodig is en er overgegaan kan worden tot aanbesteding, krijgen de project 6 maanden extra om deze procedure te doorlopen. De projecten die ervoor kiezen aan te besteden kunnen een beroep doen op de implementatiebonus. 

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail