2 mensen aan laptop

Financiële steun voor toegewezen trajecten

Financiële steun voor toegewezen trajecten - Open call

Het regeerakkoord van de huidige Vlaamse Regering wil ondernemerschap aanleren en ondernemerscompetenties stimuleren. VLAIO zorgt er als regisseur ondernemersvorming voor dat er voldoende innovatieve en flexibele ondernemerschapstrajecten en bijscholingen voor ondernemers en kmo-medewerkers worden aangeboden. Hiertoe wordt onder meer een open call gelanceerd met opleidingen die de overheid belangrijk vindt en die de markt niet aanbiedt, of toch niet aan de wenselijke financiële laagdrempeligheid.

In deze open call wordt de ontwikkeling en organisatie van vorming uitbesteed, dus via (de wetgeving op de) overheidsopdrachten. Dit zal complementair aan de overige structurele dienstverlening van VLAIO gebeuren, en focussen op maatschappelijke kernwaarden binnen 3 belangrijke economische transities

  • circulaire/duurzame economie (topprioriteit)
  • inzetten op de digitale economie
  • versterking van de zorgeconomie.

Vlaanderen moet een cultuur van levenslang leren bevorderen om ervoor te zorgen dat de bevolking de juiste competenties zal ontwikkelen om te gedijen in een wereld gekarakteriseerd door verandering. Sterke basiscompetenties maken de bevolking weerbaarder tegen de veranderingen die zich aandienen. Digitale en andere toekomstgerichte versterkende competenties – met inbegrip van kritisch denken, communicatievaardigheden, aanpasbaarheid en verantwoordelijkheid – zullen dus nog belangrijker worden voor jongeren en volwassenen, zowel in het dagelijkse leven als op het werk.

De opleidingen zijn laagdrempelig, toegankelijk en relevant, met zorg voor een optimale afstemming van leerprogramma’s en -methodieken in partnerschap met kennisinstellingen en bedrijven. De aard van de opleidingen zijn kortlopend maar bieden voldoende diepgang voor de deelnemers. Het gaat dus niet zozeer om informatie- of sensibiliseringsacties. Er is ook steeds een opleidingscomponent aan verbonden, eventueel aangevuld met individuele of collectieve begeleiding.

De opleidingstrajecten zetten in op belangrijke economische transformaties die in lijn liggen met het beleid binnen departement EWI (bvb. industrie 4.0, digitale en duurzame transformaties, nieuwe businessmodellen, etc.). Maar de opleidingen kunnen ook inzetten op competentiedeficits binnen specifieke sectoren of op de versterking van ondernemerscompetenties waar nog geen aanbod voor bestaat.