2 mensen aan laptop

Financiële steun voor opleidingstrajecten

Extra info voor de inschrijvers

Meer informatie m.b.t. overheidsopdrachten is beschikbaar op de nieuwe website van de FOD Beleid & Ondersteuning. Download de handleiding voor het indienen van offertes via het publicatieplatform (e-Tendering).

e-Procurement(platform) krijgt een opknapbeurt

Een nieuw geïntegreerd publicatieplatform (e-Procurement) zal operationeel zijn op maandag 4 september 2023. Elke onderneming of natuurlijke persoon die vanaf dan op gelanceerde tenders wil inschrijven, dient een nieuw profiel aan te maken (het bestaande wordt niet gemigreerd). Dit is mogelijk vanaf maandag 21 augustus 2023. Meer informatie m.b.t. het nieuwe platform, onderaan deze verwijspagina staat ook een helpdesk vermeld.

Of bekijk de instructie- en demonstratievideo’s.