2 mensen aan laptop

Financiële steun voor opleidingstrajecten

Extra info voor de opdrachthouders

Uitwisselingsapplicatie

Hierbij de linken naar de online applicatie om gegevens met ons uit te wisselen (hiervoor is een inlogaccount met paswoord vereist):

Evaluatieformulier

Hierbij het te hanteren evaluatieformulier:

Klachtenprocedure

Opleidingsverstrekkers proberen maximaal geschillen met cursisten zelf te regelen of op te lossen, maar verwijzen in tweede lijn een deelnemer die toch niet akkoord gaat door naar vlaio.be/klachten.

Hierbij het document ‘Klachtenpolicy’ dat verplicht aan alle cursisten ter kennis moet worden gebracht.

Sponsorlogo van VLAIO

Het is verplicht om in alle communicaties en publicaties i.v.m. de toegewezen trajecten het sponsorlogo van VLAIO te vermelden.

Vragen?

Contacteer Bart De Geeter
T 0495 17 28 16
bart.degeeter@vlaio.be