2 mensen aan laptop

Financiële steun voor opleidingstrajecten

Openstaande oproepen voor ontwikkeling en organisatie van opleidingen of vorming

Bevordering van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in bestaande onderwijs- en opleidingsprogramma’s voor het versterken van competenties in de arbeidsmarkt en kmo's.

VLAIO zoekt via een nieuwe overheidsopdracht onderwijsaanbieders die de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) binnen bestaande onderwijs- en opleidingsprogramma's integreren. Het doel is om kennis en competenties rond SDG's en grote maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt te versterken.

Oplossing voor maatschappelijke uitdagingen

VLAIO wil actief bijdragen om oplossingen te bedenken voor de grote maatschappelijke uitdagingen. Binnen VLAIO definieerden we twee lead SDG's en vier kern SDG's. Om deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen om te zetten in actie, organiseert VLAIO een overheidsopdracht om de SDG's in bestaande onderwijs- en opleidingsprogramma's te integreren. 

Voor wie? 

De opdracht is gericht naar onderwijsaanbieders zoals secundair onderwijs, hogescholen, universiteiten, werkgeversorganisaties, erkende ondernemerscentra, volwassenonderwijs, ...

Wat? 

Herwerking van bestaande modules, ontwikkeling van nieuwe modules, of hertekenen van een opleidingstraject. Het gewijzigde opleidingsonderdeel wordt daarna minstens één keer georganiseerd binnen de looptijd van de overeenkomst. De overeenkomst start op 16 september 2024 en loopt tot en met 30 juni 2027. 

Dien jouw kandidatuur in voor 10 juni 2024 

Het bestek en alle andere benodigde documenten vind je terug op het federaal publicatieplatform e-procurement.

De ontwikkeling en organisatie van opleidingen ter versterking van de adoptie van digitale verdienmodellen bij Vlaamse (aspirant) ondernemers.

Wat houdt de opdracht in?

Deze overheidsopdracht richt zich op het ontwikkelen en organiseren van opleidingen die Vlaamse (aspirant-)ondernemers helpen bij de adoptie van digitale verdienmodellen. Het doel is om hen te voorzien van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om deze verdienmodellen te begrijpen en toe te passen, zodat ze extra inkomsten kunnen genereren en hun economische activiteit kunnen versterken. 

Dit initiatief komt op een moment waarin de digitalisering van ondernemingen cruciaal is. De juiste kennis en vaardigheden op dit gebied kunnen ondernemers helpen hun concurrentievermogen te vergroten en te floreren in de snel veranderende online economie.

Voor wie?

De doelgroep voor de opleidingen omvat zowel bestaande als toekomstige ondernemers in Vlaanderen. De opdracht heeft betrekking op verschillende digitale verdienmodellen, zoals e-commerce, onlineplatformen, abonnementsmodellen, advertentiemodellen, affiliate marketing en digitale producten. Deze modellen bieden ondernemers verschillende manieren om hun inkomsten te vergroten en hun activiteiten te laten groeien.

Randvoorwaarden en financiering

Er zijn enkele randvoorwaarden voor deze opdracht:

  • Elke opleidingsverstrekker kan maximaal twee opleidingsvoorstellen indienen, met een maximumbedrag van 50.000 euro excl. btw per voorstel.
  • De opleidingsverstrekker moet de ontwikkelde opleidingen minstens twee keer in de termijn van de overeenkomst organiseren. Dienstverleners moeten bewijzen dat ze de doelgroep effectief kunnen bereiken.

De financiering bestaat uit twee fases. Tot 50% wordt als inspanningsfinanciering toegekend, uit te betalen na oplevering en goedkeuring van het cursusmateriaal. De resterende financiering (minstens 50%) wordt uitbetaald na de organisatie van de opleidingen, afhankelijk van het daadwerkelijk behaalde bereik.

Dien jouw kandidatuur in voor 27 augustus 2024

De gedetailleerde opdrachtomschrijving en gunningscriteria vind je in het bestek. De uiterlijke indieningsdatum is 27 augustus 2024 om 12 uur. 

Heb je meer info nodig? Kom dan naar de online infosessie op 20 juni om 14 uur. Inschrijven kan door te mailen naar wim.leurs@vlaio.be met de vermelding: “Infosessie VLAIO-2024-07-opleidingen-online-verdienmodellen”.