2 mensen aan laptop

Financiële steun voor opleidingstrajecten

Ontwikkeling en organisatie van opleiding of vorming via overheidsopdrachten

VLAIO zoekt dienstverleners voor de ontwikkeling en organisatie van opleiding/vorming voor bedrijfsleiders of personeelsleden. Meer specifiek gaat het over opleidingen die de overheid belangrijk vindt maar niet of te duur aangeboden worden op de markt. Het doel is ondernemerscompetenties aan te leren en te stimuleren. We lanceren hiervoor open oproepen waarop iedere geïnteresseerde aanbieder kan intekenen (wetgeving overheidsopdrachten).

De opleidingen moeten laagdrempelig, toegankelijk en relevant zijn met zorg voor een optimale afstemming van leerprogramma’s -en methodieken, al dan niet met behulp van e-learning, OF hybride leerprogramma -en methodieken (ipv. al dan niet met behulp van e-learning) in partnerschap met kennisinstellingen en bedrijven. Het gaat niet over informatie- of sensibiliseringsacties maar over kortlopende opleidingen die voldoende diepgang of leereffect hebben voor de deelnemers. De opleiding kan eventueel aangevuld worden met individuele of collectieve begeleiding.

We focussen met het opleidingsaanbod op drie belangrijke economische transities maar ook andere thema’s zijn mogelijk: circulaire/duurzame economie (topprioriteit), inzetten op de digitale economie en versterking van de zorgeconomie.

Ontdek de openstaande oproepen en dien je kandidatuur in.

Vragen?

Mail naar oproepopleidingen@vlaio.be.