STEM-gangmakers

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

STEM-gangmakers binnen het ecosysteem STEM in de vrije tijd

Gangmakers hebben als opdracht samenwerking en kennisdeling in het STEM-landschap te realiseren. Zowel tussen STEM-academies onderling als met alle stakeholders binnen de quadruple helix. Zowel binnen hun eigen netwerk als Vlaams breed. STEM-academies kunnen op hun beurt terecht bij de gangmaker voor ondersteuning bij alle aspecten van hun werking.

STEM-gangmakers 2023

Maak kennis met de 9 geselecteerde gangmakers uit de oproep STEM-gangmaker 2023:

De gangmaker aangeduid op een kaartje van Vlaanderen
De geselecteerde STEM-gangmakers 2023

STEAL

Initiatiefnemer: UC Limburg vzw
Contact: eefje.vanwortswinkel@ucll.be

STEAL heeft als doel om zoveel mogelijk jongeren in de Limburgse regio te bereiken en te enthousiasmeren voor naschoolse STEM-activiteiten en STE(A)M-kampen tijdens de schoolvakanties. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door het bestendigen van samenwerkingen met bestaande partners (scholen, lokale overheden en andere organisaties) én door actief nieuwe partners te betrekken bij STEAL. De expertise in samenwerking met lokale besturen is sterk aanwezig in de Techniek en Wetenschapsacademie (TWA) van UC Limburg en zal ingezet worden in realisaties Vlaanderen breed.

PXL-Voka Young & Strong

Initiatiefnemer: Hogeschool PXL
Contact: Mieke.vanormelingen@pxl.be

PXL-Voka Young &Strong is een samenwerking tussen Hogeschool PXL en Voka – Kamer van Koophandel Limburg en vormt een tandem met PXL-STEM Academy. Het netwerk van o.a. bedrijven, ondernemers, scholen, organisaties, lokale besturen, … ondersteunt jongeren in hun ontplooiing tot excellente professionals door middel van (extra-curriculaire) initiatieven doorheen hun volledige ontwikkeling, voortaan van 4 tot 24 jaar. Met inspirerende activiteiten, verbindende netwerkmomenten en faciliterende diensten worden kinderen en jongeren aangespoord om te blijven groeien en kennis op te doen en te delen.

MaakBib Gangmaker

Initiatiefnemer: De Creatieve STEM
Contact: cristina@decreatievestem.be

MaakBib is een gestructureerd netwerk ingebed in bibliotheken en streeft naar een toegankelijke maakplek in elke gemeente, omdat samen creëren en samen leren de toekomst is. Iedereen is welkom in de MaakBibs, de laagdrempelige speeltuin van de Industrie 4.0 waar jongeren zich klaarmaken om een wereld te erven waarin technologie alomtegenwoordig is en zij als makers actie ondernemen. MaakBib gangmaker zorgt voor een divers, inclusief en genderneutraal STE(A)M programma geïnspireerd door het digitaal maken en physical computing, en bevordert een laagdrempelig STEM aanbod door de eigen werknemers van bibliotheken en jeugdcentra te ondersteunen, en netwerken van makers communities met elkaar te verbinden om doorgroeimogelijkheden te creëren.

Edison 3.0

Initiatiefnemer: UC Leuven vzw - Brightlab (RVO-society vzw)
Contact: pieter.vanleemputten@ucll.be

Edison zet in op lokale verankering van STEM-activiteiten in samenwerking met lokale besturen en externe partners. Edison wil de brug maken tussen STEM-academies, STEM-partnerschappen en andere actoren binnen het ecosysteem. Als gangmaker worden opportuniteiten voor groei binnen Vlaams-Brabant geëxploreerd en geconsolideerd o.a. door het ontsluiten van informatie voor stakeholders en het faciliteren van samenwerkingen om finaal STEM in de vrije tijd onder de aandacht van iedereen te brengen. Ook worden lokale STEM-academies ondersteund in hun brede waaier aan activiteiten. Zo zet Edison mee de schouders onder het aanmoedigen van alle jongeren om een passie voor wetenschap en techniek te ontwikkelen en vol enthousiasme te kiezen voor een toekomst in STEM.

BUZZING STEAMHIVES III

Initiatiefnemer: Hogeschool West-Vlaanderen
Contact: tijs.verbeke@howest.be

BUZZING STEAMhives wil partners inspireren, faciliteren en informeren om een rijk, gevarieerd en toegankelijk STEM vrijetijdsaanbod te realiseren in elke gemeente. Er wordt ingezet op het uitbreiden van het netwerk en het in kaart brengen van en samenwerken met organisaties en initiatieven die (nog) geen STEM-academie zijn, maar wel het potentieel bezitten om die te worden of interesse toonden om mee bij te dragen aan de doelstellingen van de STEM-agenda. BUZZING STEAMhives rolt een inhoudelijk ondersteuningsaanbod, zowel op maat als aanbod gedreven uit en neemt de verantwoordelijkheid op voor wederzijdse informatiedoorstroming tussen de Vlaamse Overheid en de lokale spelers volgens het quadrupel helix model.

Techniekacademie bouwt mee aan een STEMmig Vlaanderen!

Initiatiefnemer: Katholieke Hogeschool Vives Zuid
Contact: nele.heytens@vives.be

De Techniekacademie, heeft door de jaren heen een grote expertise opgebouwd in het aanbieden van STEM-trajecten voor kinderen en jongeren en beschikt over een zeer uitgebreid netwerk aan partners, bestaande uit scholen, lokale besturen, bedrijven en diverse andere actoren. De Techniekacademie heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een onmisbare STEM-academie met een uitstekend georganiseerde aanpak en een zeer gemotiveerd team. De Techniekacademie wil die opgebouwde expertise (content, samenwerken, organiseren) delen met andere gangmakers, STEM-academies en andere partners, om zo samen werk te maken van een nog betere en zichtbaardere STEM in de vrije tijd in Vlaanderen.

WiWeTeR STEM Expertisecentrum

Initiatiefnemer: Thomas More Mechelen-Antwerpen
Contact: kristin.vertenten@thomasmore.be

WiWeTeR STEM wil als expertisecentrum voor Antwerpen-Mechelen en de Kempen, een sterke community uitbouwen met een brede kennisdatabank en verbindingsmomenten waarbij in co-creatie met andere STEM-gangmakers en –partners verder gewerkt wordt op het ontwikkelen en delen van de bestaande expertise, gericht op een buitenschools STEM-aanbod in iedere gemeente. Er wordt ingezet op uitgebreide ondersteuning voor STEM academies via o.m. consultancy, een creditsysteem en een gemodereerd online leerplatform. Aandacht voor inclusie en diversiteit staat centraal met de bedoeling deze te vertalen in concrete acties binnen het Vlaams ecosysteem en het creëren van een Vlaams brede pool van STEM-animatoren.

STEM on the road

Initiatiefnemer: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Contact: majida.bellal@ap.be

STEM on the road zet als gangmaker ‘STEM in de vrije tijd’ mee op de kaart in de brede Antwerpse regio, en deelt ook z’n bestaande expertise betreffende het ontwikkelen van STEM-trajecten, het bereiken van moeilijk bereikbare doelgroepen, het opleiden van vrijwilligers tot volwaardige STEM-coach enz. met het Vlaamse STEM-landschap. Als STEM-expertisecentrum wil STEM on the road inzetten op synergie tussen vrijetijd, onderwijs en bedrijven en intensiever inzetten op het faciliteren van samenwerkingen en het ondersteunen van STEM-academies met o.a. een online STEM-databank, individuele begeleiding, coaching trajecten voor vrijwilligers, bereiken van kansengroepen, …

GelijkgeSTEMd+

Initiatiefnemer: Arteveldehogeschool
Contact: thomas.remerie@arteveldehs.be

GelijkgeSTEMd+ wil verder bouwen aan een krachtig netwerk voor STEM in de vrije tijd met een grote reikwijdte in Oost-Vlaanderen. De prioriteit ligt in het ondersteunen van een zo breed mogelijk scala aan organisaties die openstaan om laagdrempelige, inclusieve STEM-trajecten uit te rollen. GelijkgeSTEMd+ verbindt waar nodig, en levert expertise en ondersteuning in het betrekken van de gewenste doelgroep en zorgt voor het coachen/opleiden van STEM-trainers De blinde vlekken in Oost-Vlaanderen worden in kaart gebracht met als focus om het brede school concept in samenwerking met diverse organisaties uit te rollen.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Adres
VLAIO
Telefoon
E-mail