STEM–uitrollers

Wat?

Voor iedere (deel)gemeente met een unieke postcode waar minstens één goedgekeurd STEM-traject is uitgerold wordt eenmalig € 1.500 toegekend.

Een STEM-traject is

  • ofwel een reeks opgebouwd uit minstens 6 activiteiten, verspreid over evenveel dagen, waarbij 2 instapmomenten zijn toegelaten, 
  • ofwel een kamp van minstens 5 halve dagen STEM-activiteit binnen een aaneensluitende tijdspanne.

De activiteiten die worden gezien als STEM-trajecten, vertrekken vanuit de principes, zoals beschreven bij de erkenningscriteria.

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail