Foto van NASA in de ruimte - Unsplash

STEM–academies: uitrollen van STEM-trajecten 2023

Voorwaarden

Wie komt in aanmerking?

De doelgroep van deze call zijn organisaties die STEM-activiteiten in de buitenschoolse context organiseren. Deze organisaties dienen erkend te zijn als STEM-academie.

Indien een onderneming deze subsidie aanvraagt dan wordt dit aanzien als staatssteun. Deze staatssteun wordt toegekend onder de de-minimisverordening.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

De activiteiten die worden gezien als STEM-activiteiten, vertrekken vanuit de principes, zoals beschreven bij de erkenningscriteria

Om in aanmerking te komen voor steun dienen de trajecten ook te voldoen aan volgende criteria: 

  • gepubliceerd worden via UiTDatabank
  • gericht zijn op kinderen en/of jongeren tot 18 jaar

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail