Foto van NASA in de ruimte - Unsplash

STEM–academies: subsidie voor STEM-activiteiten 2022

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Voorwaarden

Wie komt in aanmerking?

De doelgroep van deze call zijn organisaties die STEM-activiteiten in de buitenschoolse context organiseren. Deze organisaties dienen erkend te zijn als STEM-academie.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

De activiteiten die worden gezien als STEM-activiteiten, vertrekken vanuit de principes, zoals beschreven bij de erkenningscriteria

De activiteiten vormen een STEM-traject:

  • een reeks is opgebouwd uit minstens 6 activiteiten, verspreid over evenveel dagen, waarbij 2 instapmomenten toegelaten zijn
  • Of een kamp omvat binnen een aaneensluitende tijdspanne minstens 5 halve dagen STEM-activiteit

Om in aanmerking te komen voor steun dienen de trajecten ook te voldoen aan volgende criteria:

  • vinden plaats buiten de formele onderwijstijd
  • zijn gericht op kinderen en/of jongeren tot 18 jaar
  • worden op individueel initiatief door kinderen en/of jongeren bijgewoond

Publicatieverplichting

De STEM-academie publiceert de activiteiten via de ‘UiT databank’ van UiT in Vlaanderen. De trajecten die voorgelegd worden voor subsidie moeten gelabeld worden als ‘stemactiviteit’

De STEM-academie voert het STEM-academie label en het VLAIO-logo op alle communicatiedragers (flyers, folders, website, …).

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail