Foto van NASA in de ruimte - Unsplash

STEM–academies: subsidie voor STEM-activiteiten 2022

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Vervolgstappen

Rapportering en uitbetaling

De steun zal worden uitbetaald na het beëindigen van de laatste activiteit in 2022 door de STEM-academie. Dit nadat de indiener de uitbetaling aanvraagt binnen de 3 maanden na afronding van het kalenderjaar. Daarnaast dient de indiener een verklaring op eer in te dienen dat de activiteiten werden uitgevoerd, hij voegt hierbij een kort inhoudelijk verslag (indien de uitvoering afwijkt van de aanvraag) en een overzicht van haar effectief bereik (in doelgroep en gemeente) per traject.

Publicatieverplichtingen

De STEM-academie publiceert de activiteiten via de ‘UiT databank’ van UiT in Vlaanderen om in aanmerking te komen voor uitbetaling van de steun. De trajecten die voorgelegd worden voor subsidie moeten gelabeld worden als ‘stemactiviteit’.

De STEM-academie voert het STEM-academie label en het sponsorlogo van VLAIO op alle communicatiedragers zoals flyers, folders, website, …

 

Label STEM-academie

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail