Vlaggen EU

Ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap - GTI Limburg

Hoe een aanvraag indienen?

Projectvoorstellen moeten worden ingediend via het EFRO E-loket. We werken voor deze oproep in twee fasen: eerst een vooraanmelding van je projectidee en vervolgens de indiening van het volledig uitgewerkte projectvoorstel

Vooraanmelding

In de vooraanmelding geef je een korte omschrijving van het project (o.a. omschrijving van projectpartners, activiteiten, budget). Hiervoor maak je gebruik van het sjabloon vooraanmelding. De beschikbare ruimte mag niet overschreden worden. 

De deadline voor indiening van de vooraanmelding is vrijdag 18 november 2022. Indienen doe je via e-mail naar vooraanmelding-efro-bd1@vlaio.be 

Binnen 14 dagen ontvang je als indiener vanuit de EFRO-Beheersautoriteit feedback op deze vooraanmelding. 

Deze feedback bevat inhoudelijke en technische informatie en is geen bindende beoordeling. 

Het staat je als indiener dus hoe dan ook vrij om na de vooraanmelding al dan niet een projectvoorstel in te dienen. 

Volledig uitgewerkt projectvoorstel

Na de fase van de vooraanmelding kan een project worden ingediend in het EFRO E-loket. De deadline voor de indiening van de projectvoorstellen is dinsdag 31 januari 2023

Je hoeft de deadlines niet noodzakelijk af te wachten. Van zodra je vooraanmelding of projectvoorstel volledig klaar is, kan het ingediend worden. 

Om je doorheen het indieningsproces te loodsen, kan je gebruik maken van de Programmahandleiding, waarin de verschillende stappen uitgelegd worden. 

Infosessie

Op maandag 3 oktober 2022 wordt deze oproep toegelicht tijdens in een infosessie in de Corda Campus, Kempische Steenweg 293/16, 3500 Hasselt (inschrijven). 

Ondersteuning

Bij het uitwerken van je projectvoorstel kan je beroep doen op de begeleiding van het provinciale contactpunt. We raden je sterk aan gebruik te maken van deze begeleiding. 

Contactpunt Provincie Limburg: frank.sioen@limburg.be (T 011 23 74 11)

Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de medewerkers van de EFRO-Beheersautoriteit. Voor inhoudelijke ondersteuning kan dit via erik.degendt@vlaio.be (T 02 553 37 22), frederik.maertens@vlaio.be (T 02 553 38 37) of Jens.meulemans@vlaio.be (T 02 553 12 57). 

Heb je problemen bij het werken in het E-loket dan kan je contact opnemen met de applicatiebeheerders via efrosupport@vlaanderen.be (T 02 553 37 30 en 02 553 07 41).

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon