Vlaggen EU

Ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap - GTI Limburg

Beoordeling van de projectvoorstellen

De projectvoorstellen worden beoordeeld volgens een vaste beoordelingsprocedure

Eerst gaan we na of je projectvoorstel ontvankelijk is. Beschikken alle partners over rechtspersoonlijkheid? Is het project nog niet afgerond of (in het geval van staatssteun) nog niet aangevat? Worden Europese regels inzake duurzaamheid, milieu en gelijke kansen nageleefd? 

Als dit allemaal in orde is, onderwerpen we je projectvoorstel aan een strategische en operationele beoordeling

Bij de strategische beoordeling bekijken we: 

 • de probleemanalyse en de relevantie van het projectvoorstel
 • de doelgroepen
 • de doelstellingen
 • de deskundigheid van de projectpartners
 • het duurzaam effect en de continuïteit
 • de bijdrage tot de programma-indicatoren

Bij de operationele beoordeling bekijken we: 

 • de concrete uitwerking van het project op basis van de activiteiten en werkpakketten
 • de mijlpalen en de planning
 • het projectmanagement
 • het budget
 • de voorziene financiering
 • het risicobeheer

Beide beoordelingen worden op 50 punten gequoteerd. Om voor goedkeuring in aanmerking te komen, moeten projectvoorstellen minimaal 30/50 op de strategische beoordeling behalen én een globale score van minimaal 60/100

Een eerste screening wordt uitgevoerd door de EFRO-Beheersautoriteit. Daarnaast worden de projectvoorstellen ook voorgelegd aan onafhankelijke, inhoudelijke experts in een Technische Werkgroep

Projecten binnen deze oproep worden eveneens ter validering voorgelegd aan de Stuurgroep van de GTI Limburg, waarbij deze de inpasbaarheid binnen het strategisch kader van de GTI Limburg (i.c. Salkturbo) aftoetst. 

Op basis van het advies van de Technische Werkgroep en de validatie door de Stuurgroep, neemt de EFRO-Beheersautoriteit vervolgens een definitieve beslissing. 

De EFRO-Beheersautoriteit streeft naar een definitieve beslissing van deze oproep tegen midden april 2023.

Bovenstaande informatie en beslissing is onder voorbehoud van de formele goedkeuring van het EFRO-programma Vlaanderen 2021-2027 door de Europese Commissie en de definitieve vaststelling van het Programmareglement door het Monitoringscomité.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon