kind speelt raket

Wat? Waarom? Waartoe?

Ondernemend Onderwijs: Wat? Waarom? Waartoe?

Leerlingen en studenten ondernemend leren denken en handelen is een belangrijke uitdaging voor het onderwijs. Ondernemerschap wordt doorgaans uitsluitend geassocieerd met het starten en het runnen van een eigen zaak of onderneming, maar het is veel meer dan dat! ‘Ontwikkeling van initiatief en ondernemerschap' is één van de 8 sleutelcompetenties voor voortdurend leren, zoals gedefinieerd door de Europese Unie. We definiëren ondernemerschap in brede zin zijnde: het vermogen van personen of groepen om waarde te creëren door ideeën om te zetten in acties.

Deze gecreëerde waarde kan economisch zijn, maar ook cultureel, artistiek, sociaal of maatschappelijk. Ondernemerschap kan zich manifesteren in het publieke of het private domein, het vrijwilligerswerkveld of in hybride combinaties. Kortom, ondernemerschap omvat alle vormen van ondernemend gedrag, ongeacht de context en al dan niet vanuit commerciële overwegingen.

Ondernemerschap is geen solitaire aangelegenheid, integendeel. Ondernemerschap en de goesting voor ondernemerschap ontstaat niet enkel ‘tussen de oren van iemand’, maar minstens zo sterk ‘tussen de neuzen van mensen’. Zij realiseert zich in grote mate in voortdurende afstemming en responsiviteit met anderen en de omgeving. (De ontwikkeling van) ondernemerschap is een individuele competentie maar evenzeer een collectieve competentie. Geloof in eigen en andermans kunnen, (gezamenlijk) initiatief en zelfsturing, co-creatie en samenwerking, actie én reflectie, risico en experiment, zin voor avontuur zijn daarbij belangrijke sleutelbegrippen.

Meer informatie

Entrepreneurship in education – What? Why? When? How?

Diepgaandere informatie over het wat, waarom, wanneer en hoe van ondernemend onderwijs is te vinden in ‘Entrepreneurship in education – What? Why? When? How?’ (Martin Lackéus, 2015)

Download de vertaling in het Nederlands

The entrepreneurial employee in the public and private sector – What, Why, How

Ondernemerschap is geen zaak van ondernemers of managers alleen. Wat het voor werknemers betekent om ondernemend te zijn, wordt uitgebreid besproken in 'The entrepreneurial employee in the public and private sector – What, Why, How' (Martin Lackéus, Mats Lundqvist, Karen Williams Middleton, Johan Inden, 2020).

A Guide to Fostering Entrepreneurship Education

Deze gids identificeert vijf hoofdgebieden waarop beleidsmatig kan worden ingezet ter realisatie van ondernemerschapsonderwijs (OO): het opleiden van docenten, het verzekeren van de samenwerking van belanghebbenden, het delen van kennis, het vergroten van het bewustzijn van de voordelen van OO en het uitvoeren van onderzoek en analyses over OO. 

Doelgroep: besluitvormers in overheden, scholen en hoger onderwijs, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven.

A Guide to Fostering Entrepreneurship Education (European Commission, 2021)