Beeld uit Leuven

Smart City

Smart Cities en data-gedreven beleid

Over heel de wereld slaan overheden, bedrijven, kennisinstellingen en burgers de handen in elkaar om hun stad of gemeente slim te maken.

Ook in Vlaanderen gaan steden en gemeenten steeds meer aan de slag met data en willen we Vlaanderen op de kaart zetten als slimme regio. Het doel is om maatschappelijke uitdagingen door middel van data en geconnecteerde technologie beter te begrijpen én aan te pakken. Zo willen we het leven van onze burgers eenvoudiger, duurzamer en kwalitatiever te maken, steeds met het oog op hun privacy en veiligheid.

VLAIO is de drijvende kracht achter een aantal initiatieven. Wil je mee bouwen aan Vlaanderen als slimme regio? Aarzel dan niet om VLAIO of onze partners te contacteren.

Decoratief detail uit folder smart cities

Naar een slimmere regio: studie en uitgewerkte strategie

In Vlaanderen ontplooit zich in sneltempo een ecosysteem van slimme steden en gemeenten. Verschillende spelers manifesteren zich in dit landschap: de verschillende overheden, de nutsmaatschappijen, de bedrijven, kennisinstellingen, burgers zelf, …

Via een studieopdracht heeft VLAIO - in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), Digitaal Vlaanderen en andere Vlaamse administraties – 18 aanbevelingen laten formuleren om tot een performanter ecosysteem te komen.

De Vlaamse Regering nam op 17 juli 2020 kennis van deze studie en de uitgewerkte strategie via een Mededeling aan de Vlaamse Regering met betrekking tot de uitbouw van de Slimme Regio Vlaanderen.

De studie en de mededeling vind je hieronder bij de documenten. Onder andere als gevolg van de resultaten van de studie, werden vanuit VLAIO volgende acties uitgewerkt.

Smart Region Office

Een van de belangrijkste aanbevelingen uit de studie is de oprichting van een Smart Region Office (SRO) die de rol van drijvende kracht, aanspreekpunt en facilitator opneemt. In het SRO werken VLAIO, Agentschap Binnenlands Bestuur en Digitaal Vlaanderen sinds 2021 intensief samen om deze rol waar te maken.

De leden van het SRO adviseren en coördineren de smart city-initiatieven binnen de eigen entiteiten en zoeken onderling naar maximale afstemming over de agentschappen heen. Bovendien zijn ze de liaison tussen de Vlaamse Overheid, bedrijven, lokale besturen en kennisinstellingen voor alles wat slimme stedelijkheid aangaat.

Schematische voorstelling van de samenwerking

Nils Walravens zetelt in het Smart Region Office als vertegenwoordiger voor VLAIO. Aarzel niet hem te contacteren met vragen, ideeën of initiatieven via smartregionoffice@vlaanderen.be.

City of Things oproepen

Sinds 2018 organiseert VLAIO de City of Things oproepen. Lokale besturen die een maatschappelijke uitdaging op een slimme manier willen aanpakken via het Internet of Things of met (open) data kunnen een aanvraag indienen. We mikken op maatschappelijke uitdagingen in de domeinen Smart Economy, Smart Government, Smart Living, Smart People, Smart Mobility en Smart Environment. Samenwerking, opschaling, implementatie en disseminatie zijn daarbij belangrijke elementen. Meer informatie over de gesteunde projecten en de huidige oproep vind je op onze City of Things pagina’s.

VVSG

Een stafmedewerker van VVSG inspireert, informeert en adviseert lokale besturen rond Smart Cities, en legt de link met de Vlaamse Overheid. Deze samenwerking tussen VVSG en VLAIO leidde ook tot de informatieve website smartcities.vvsg.be. Bovendien steunt VLAIO de organisatie van verschillende soorten interactie (rondetafels, studiedagen, opleidingen…) met lokale besturen als de voornaamste doelgroep. VVSG heeft ook een Praktijkenbank waar je een overzicht kan vinden van een mooie waaier aan zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde projecten.

Grootschalige projecten

Veel Smart City-toepassingen stoppen niet aan de gemeentegrenzen. VLAIO subsidieert daarom een aantal grote projecten die mikken op Vlaamse schaal en door het onderzoekscentrum imec en vele partners uitgevoerd worden. Denk aan het meten van de waterkwaliteit in heel Vlaanderen door een sensornetwerk of het uitrollen van slimme verkeerslichten en gekoppelde apps.

Meer informatie over deze projecten vind je hier:

Steun aan bedrijven

Vlaamse technologiebedrijven willen maar wat graag hun slimme toepassingen aan lokale overheden voorstellen. Omdat vraag en aanbod elkaar zouden vinden, steunt VLAIOI het clusterinitiatief vzw Slimme Regio Vlaanderen. Zij vertegenwoordigen de aangesloten bedrijven en gaan op zoek naar opportuniteiten. Als je als onderneming graag zou toetreden tot het netwerk, neem dan zeker contact met hen op via de website.

Daarnaast steunt VLAIO uiteraard ook bedrijven bij het ontwikkelen van slimme toepassingen, bijvoorbeeld via onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Een ecosysteem om alle spelers te verenigen

Met deze initiatieven zet VLAIO mee de schouders onder de uitbouw van een slimme Vlaamse regio. Broed je als bedrijf op een innovatief idee? Neem zeker contact op met Slimme Regio Vlaanderen. Word je als lokaal bestuur met een uitdaging geconfronteerd?

Kijk zeker eens in het aanbod dat de VVSG voorziet. Zoek je je weg binnen de Vlaamse overheid? Contacteer dan het Smart Region Office. We kijken ernaar uit met je in gesprek te gaan!