Big data voorspelt impact van mobiliteitsingrepen

Er gaat heel wat denk- en rekenwerk vooraf aan de invoering van een nieuw circulatieplan in een stad of gemeente. Met behulp van big data en AI wil Cegeka dit proces versnellen en accurater maken. De Limburgse IT-specialist ontwikkelde een platform dat met real-time data voorspelt welke impact veranderingen hebben op het verkeer en de veiligheid.
Camera's langs autoweg

Tijds- en efficiëntiewinsten 

Om de impact van wijzigingen op het verkeer te meten en te begrijpen doorloopt een stad of gemeente een tijdsintensief proces van monitoren, testen en analyseren. De data zit versnipperd en het groot aantal betrokken stakeholders maakt dat je niet zomaar van vandaag op morgen ingrepen in verkeerssituaties kan doorvoeren. Big data en AI kunnen daar verandering in brengen. 

Tim Jacobs, product manager bij Cegeka: “Via navigatie- en parkeersystemen, verkeerscamera’s, mobiele toestellen en sensoren beschikken we over een enorme hoeveelheid data. Als we die data combineren en omzetten in inzichten, dan creëren we opportuniteiten voor een slim mobiliteitsbeleid. Wij hebben nu een platform ontwikkeld waarmee steden en gemeenten snel en eenvoudig met die data en inzichten aan de slag kunnen.” 

Tim Jacobs

Door mobiliteitsdata te verzamelen en om te zetten in inzichten, creëren we opportuniteiten voor een slim mobiliteitsbeleid.

Tim Jacobs
Product Manager Cegeka

Het Mobilize Platform laat steden en gemeenten – of hun mobiliteitspartners – toe een aantal scenario’s af te toetsen nog voor lange en dure mobiliteitstrajecten worden opgestart. De tool simuleert en voorspelt hoe veranderingen impact hebben op het verkeer en de veiligheid, zowel op straat- als op stadsniveau. Het gaat dan bijvoorbeeld over het invoeren van een nieuw circulatieplan of het aanpassen van snelheidslimieten of het aantal rijstroken. Het platform is gebaseerd op real-time data en geeft meteen feedback, gebaseerd op de werkelijke situatie.” 

“Onze ambitie is om meer dan 200 steden te connecteren op het platform in de komende vijf jaar. Wij zijn ervan overtuigd dat digitale mobiliteitsoplossingen steden en gemeenten kunnen helpen om slimme, digitale steden te worden, waar het fijn is om te leven.

Mobilize platform van Cegeka
Het Mobilize platform van Cegeka

Stad krijgt virtuele dubbelganger 

Om snel tot betrouwbare inzichten te komen, ontwikkelt Cegeka een digital twin: een digitaal model dat een fysiek systeem identiek repliceert in de cloud. Tim: “In het geval van ons Mobilize Platform is de digital twin dus een exacte virtuele kopie van de mobiliteit in de stad of gemeente. Door op cruciale plaatsen sensoren te installeren (bv. bij verkeerslichten, gevaarlijke kruispunten, enz.) verzamelen we data die we op het virtuele model loslaten, in combinatie met data van vele andere bronnen. Op die manier kunnen we in het virtuele model experimenteren, wat heel snel tot waardevolle inzichten leidt.” 

Continu lerende, generieke AI-modellen 

Massa’s mobiliteitsdata vormen de voedingsbron van het platform: data uit mobiliteitsapps zoals TomTom of Waze, contextuele informatie (weersomstandigheden, ongevallen, incidenten, wegenwerken, evenementen), de weginrichting, maar ook gedragsdata. “Dankzij historische gedragsdata en -modelleringen begrijpen we waarom mensen bepaalde transportkeuzes- en trajecten maken”, verduidelijkt Tim.  

Artificiële intelligentie (AI) helpt om verbanden en patronen op te sporen in deze data. Tim: “Het voordeel van AI-algoritmen is dat ze zeer complexe correlaties kunnen vinden, volledig geautomatiseerd kunnen worden getraind en nieuwe patronen en correlaties kunnen blijven leren naarmate er meer data in het systeem stroomt. Dit is een echte ‘big data’ benadering van mobiliteit. Aan de hand van de inzichten die onze technologie blootlegt, kunnen we voorspellen hoe verkeerspatronen zich zullen ontwikkelen en simuleren hoe patronen zullen veranderen bij een bepaalde ingreep in infrastructuur, circulatieplannen, enz.” 

Tim: “Om de modellen voortdurend relevante en accurate voorspellingen te laten maken, wordt het volledige proces geautomatiseerd van data verrijking en correlatie tussen de tientallen big data bronnen. Echt interessant wordt het wanneer we de lessen en correlaties die we met AI ontdekken in één stad ook kunnen toepassen op andere steden.” 

Anke Albregts

Twee jaar geleden klopten Tim en zijn team bij ons aan met hun idee. We hadden al snel door dat het om een zeer innovatieve en disruptieve ontwikkeling ging met steunmogelijkheden. We hebben hen vervolgens begeleid bij de steunaanvraag door hen te ondersteunen in het uitwerken van hun projectplan, businesscase en concurrentenanalyse

Anke Albregts
VLAIO bedrijfsadviseur

De kracht van ecosystemen 

Om de AI modellen te ontwikkelen en het platform te verwezenlijken deed Cegeka een beroep op een VLAIO onderzoeks- en ontwikkelingsproject. Bedrijfsadviseurs Anke Albregts en Marc Tiri begeleidden hen bij de aanvraag. Tim: “De samenwerking met Anke en Marc verliep bijzonder vlot. Vanuit hun technische én business expertise kregen we de juiste begeleiding om het idee verder te kneden en het dossier optimaal voor te bereiden. Zo konden we de internationale experten succesvol overtuigen en het project opstarten met steun van VLAIO.” 

Tim: “Wij geloven in de kracht van ecosystemen. Ons platform kwam naast de steun van VLAIO tot stand dankzij intensieve partnerships met mobiliteitsexperts en -instituten. Zo werken we nauw samen met UHasselt, het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) en mobiliteitsexperts zoals Arcadis. Deze partijen delen op een permanente basis hun kennis van de mobiliteitsmarkt en leveren waardevolle feedback op de ontwikkelingen van Cegeka Mobilize.” 

Veerle Desmet

Ik waardeer de professionele uitvoering door het Cegeka-team en dat ze inhoudelijk advies ter harte nemen. Trots dat VLAIO deze goed doordachte innovatie mee heeft ondersteund.

Veerle Desmet
Projectadviseur VLAIO
 

Wat is de volgende stap die jij wil zetten met je bedrijf? 

Als ambitieuze ondernemer wil je maar één ding: dat je zaak vooruit gaat. Daarom investeer je én daarom innoveer je. Maar ook al heb je bakken ervaring, toch blijf je met heel wat vragen zitten. 

VLAIO is jouw gids bij de realisatie van je plannen. Wij zijn een kritisch klankbord en brengen sterktes en zwaktes in kaart. Daarbij geven we ook concreet advies over subsidies en financiering. En we brengen je in contact met de juiste experten. 

Heb je net als Cegeka een vernieuwend idee dat jouw onderneming kan versterken, maar moet je nog uitdagingen overwinnen bij de ontwikkeling van die innovatie? Dien dan een ontwikkelingsproject in.

 
 

Maak een afspraak met een VLAIO bedrijfsadviseur 

Delphine zocht en vond advies en ondersteuning bij VLAIO bedrijfsadviseurs. Maak ook een afspraak met een VLAIO bedrijfsadviseur om je plannen te bespreken via vlaio.be/afspraak