Marktkraam met gebreide mutsen

Organisatie van ambulante activiteiten en kermissen

Veelgestelde vragen - Particuliere verkopen

De vragen werden individueel beoordeeld en kunnen nooit als een precedent dienen.

  • 1

    Een particulier mag enkel zijn private overschotten verkopen die het normaal beheer van een privaat patrimonium niet te buiten gaan. Het gaat om goederen die de particuliere verkoper niet heeft aangekocht, niet heeft geproduceerd of niet heeft gekweekt met het oog op de verkoop ervan.

  • 2

    Wanneer de verkoop occasioneel blijft. Sinds de wetswijziging van 2017 kan de gemeente in een reglement het occasionele karakter preciseren.

  • 3

    De burgemeester of zijn afgevaardigde moet voorafgaand toestemming geven aan manifestaties die verschillende niet-professionele verkopers verenigt (bijvoorbeeld een rommelmarkt). Deze kan ze voorbehouden aan niet-professionele verkopers of ze uitbreiden tot professionelen. Hij kan het thema ervan ook specialiseren. De gemeente kan ook individuele particuliere verkopen (bijvoorbeeld garageverkopen) onderwerpen aan een voorafgaande toestemming.