Marktkraam met gebreide mutsen

Organisatie van ambulante activiteiten en kermissen

Veelgestelde vragen - Ambulante activiteiten organiseren

De vragen werden individueel beoordeeld en kunnen nooit als een precedent dienen.

Moet een gemeente het ontwerp van het reglement voor advies voorleggen aan de bevoegde minister?

Neen. Sinds de hervorming in 2017 is de gemeente niet langer verplicht om haar ontwerp van reglement voor advies voor te leggen aan de Vlaamse minister bevoegd voor Economie. Ook moet het definitieve reglement niet meer aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen worden bezorgd.

Gezien de openbaarheid van bestuur kan het gemeentelijk reglement te allen tijde worden opgevraagd. Hoewel het advies niet langer verplicht is kan het advies vrijblijvend worden opgevraagd bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen via reglementen@vlaio.be

Wanneer kan de gemeente een aanvraag voor een standplaats op weigeren?

Aanvragen voor een standplaats op het openbaar domein kan de gemeente of de concessiehouder onder meer weigeren op wettelijke gronden, gebaseerd op de wetgeving van de ambulante activiteiten zoals:

  • Wanneer de verkoop van bepaalde producten en diensten of categorieën van producten of diensten tijdens de uitoefening van de ambulante activiteiten de openbare orde of volksgezondheid, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van Boek IX van het Wetboek van economisch recht, in het gedrang brengen.
  • De machtiging ambulante activiteiten of de bijhorende documenten niet in orde zijn of niet conform de wetgeving worden gebruikt.
  • De modaliteiten uit een gemeentelijk reglement niet worden gerespecteerd.

Ze kan het, indien van toepassing, ook weigeren op grond van andere wetgeving, bijvoorbeeld openbare orde en veiligheid, volksgezondheid, voedselveiligheid enz. Echter, zij moet zorgen dat de weigering niet indruist tegen de principes van de Dienstenrichtlijn.

Welke bevoegdheid heeft een marktcommissie?

Een marktcommissie heeft enkel een adviserende bevoegdheid.