Marktkraam met gebreide mutsen

Organisatie van ambulante activiteiten en kermissen

Veelgestelde vragen - Ambulante activiteiten uitoefenen

De vragen werden individueel beoordeeld en kunnen nooit als een precedent dienen.

Wanneer is de machtiging ambulante activiteiten geldig?

De machtiging ambulante activiteiten is alleen geldig als de volgende documenten erbij gevoegd zijn :

  • identiteitsbewijs: E-ID of voor niet-ingezeten en buitenlandse onderdanen, een identiteitsbewijs dat dat vervangt;
  • bewijs verzekering: een bewijs waaruit blijkt dat de uitoefening van de ambulante activiteiten in kwestie behoorlijk gedekt wordt door verzekeringspolissen voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s;
  • Erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV): bewijs dat aan de reglementaire voorwaarden voor de volksgezondheid wordt voldaan wanneer voeding wordt verkocht.

Wat zijn de voorwaarden tot het uitoefenen van een ambulante activiteit door een buitenlander?

Voor een persoon in het buitenland gevestigd gelden dezelfde voorwaarden. Een buitenlander moet zich naar een erkend ondernemingsloket wenden om de machtiging ambulante activiteiten aan te vragen. Om een machtiging ambulante activiteiten als werkgever te verkrijgen moet de buitenlander
voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde (art. 16, KB).

In welke producten is een ambulante activiteit verboden?

De wetgeving op de ambulante activiteiten zelf verbiedt geen verkoop van bepaalde producten of diensten. Andere regelgeving kan wel de ambulante verkoop van bepaalde producten of diensten verbieden of regelen. Bijvoorbeeld de wapenwet die de verkoop van vuurwapens regelt of de “wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren” die het verhandelen van bepaalde dieren regelt.

Wat wordt verstaan onder tweedehandse goederen?

Sinds de wetswijziging van 2017 werd de wettelijke definitie van tweedehandse goederen opgeheven. Een gemeente kan via het reglement zelf bepalen wat tweedehandse goederen zijn.