Duurzame bereikbaarheid van de kernen

In 't kort

De minder goede bereikbaarheid van de kernen voor consumenten, of minstens de perceptie daarover, speelt in het nadeel van deze kernen. Met de oproep ‘Duurzame bereikbaarheid van de kernen’ willen we gemeenten ondersteunen in hun investeringsprojecten die de bereikbaarheid van hun handelskern verbeteren (openbare werken, routebegeleiding, parkeerbeleid…).

Andere oproepen kernversterking

In ondersteuning van de kernversterking in de Vlaamse steden en gemeenten voorzien we daarnaast ook de oproep leegstaande of vrijkomende handelspanden en bedrijfsruimten.

Oproep actief

Wanneer?
Van tot

Samengevat

Voor wie?
Gemeenten
Voor wat?
Een investeringsproject al dan niet in combinatie met een flankerend initiatief (plan, studie,…) dat de bereikbaarheid van de kern verbetert.
Bedrag
Max. € 500.000, met een steunpercentage van 70% voor investeringen en van 50% voor de flankerende initiatieven.

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail