Vlaggen EU

Vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap - GTI Antwerpen en Gent

Wat is de oproep ‘ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap’ en welke projecten verwachten we?

Binnen deze projecten zijn we op zoek naar projecten die een bedrage kunnen leveren aan het versterken van vaardigheden via onder meer demonstratie- en belevingsruimtes. We focussen daarbij vooral op investeringsprojecten. Flankerende werkingsactiviteiten (bij uitbouw / exploitatie van infrastructuur) zijn echter niet uitgesloten, indien het staatssteunregime dit toelaat, maar moeten hoe dan ook beperkt zijn (zowel inhoudelijk als financieel). Louter werkingsprojecten komen voor deze projectoproep niet in aanmerking. 

Hieronder volgt een toelichting over de specifieke investeringen die we binnen deze projectoproep willen realiseren. 

Demonstratie- / belevingsruimtes waar technologische innovaties gedemonstreerd worden. Deze oproep zoekt naar projecten die een ‘third place’ realiseren, een zogenaamde schakel tussen bestaande tentoonstellingsruimtes en de stad. Dergelijke belevingsruimtes hebben tot doel de cross-sectorale en interdisciplinaire samenwerking rond design te faciliteren. Design leeft binnen de stad bij ontwerpers, producenten, opleidingen, galeries, opiniemakers, enz. die er actief zijn en heeft raakvlakken met tal van andere sectoren zoals welzijn, economie, onderwijs, milieu …. Projecten worden verwacht een fysieke museale hub te creëren die bijdraagt aan de creatieve stad en die de rol opneemt van ‘driver for change’. Die rol van ‘driver for change’ houdt eveneens in dat de realisatie van de belevingsruimte zelf bijdraagt aan de circulaire, klimaat- en industriële transitie en dus rekening houdt met circulaire bouwprincipes, gebruik van innovatieve materialen, slimme technologieën, … 

Hoger omschreven acties moeten aansluiten op de prioritaire domeinen van de Vlaamse Slimme Specialisatie (zie lager) en de voorziene transities rond industrie, klimaat en circulaire economie. Deze domeinen zijn gekenmerkt door een aanzienlijk draagvlak en hebben een groot groeipotentieel. 

De prioritaire domeinen van de Vlaamse Slimme Specialisatie zijn de volgende: 

  • Duurzame chemie, 
  • Geavanceerde materialen; 
  • Slimme maakindustrie; 
  • Gezondheid; 
  • Gespecialiseerde logistiek; 
  • Agro food industrie, 
  • Elektronische systemen, Internet of Things, photonica, 
  • Energie; 
  • Cleantech; 
  • Blauwe economie; 

Raadpleeg de laatste versie van de Vlaamse Slimme Specialisatiestrategie.

GTI Duurzame stedelijke ontwikkeling

Om de territoriale cohesie te versterken, voorziet het EFRO-programma in het instrument van de “Geïntegreerde Territoriale Investeringen” (GTI). Een GTI laat toe dat een specifieke geïntegreerde strategie wordt ontwikkeld, die rekening houdt met de specifieke sociaal - economische en territoriale kenmerken van het gebied. Dit zal een regioversterkende aanpak toelaten, gebaseerd op samenwerking tussen verschillende overheidsniveaus en over administratieve grenzen heen. 

Deze strategie werd beschreven in de startnota GTI Duurzame stedelijke ontwikkeling voor de EFRO-programmaperiode 2021-2027. De ingediende projecten moeten inpasbaar zijn in deze startnota. Dit moet duidelijk worden toegelicht in het projectvoorstel (cf. ‘link met het beleid’ in het aanvraagformulier). 

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon