Vlaggen EU

Hernieuwbare Energie oktober 2023 - GTI Limburg

In 't kort

Deze oproep past binnen het thema ‘Duurzaam Vlaanderen’ en richt zich op projecten die inzetten op het bevorderen van hernieuwbare energie. Deze oproep richt zich uitsluitend naar projecten die gesitueerd zijn in de GTI Limburg.

Projecten worden ingediend via het EFRO E-Loket. Vóór indiening moet het project aangemeld worden via een vooraanmelding.

De vooraanmelding moet ten laatste op vrijdag 17 november 2023 ingediend zijn.

De deadline voor indiening van het volledige projectvoorstel is vrijdag 9 februari 2024.

Voor deze oproep is een infosessie voorzien op woensdag 11 oktober 2023 in het auditorium van het Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, Brussel (tussen 10u en 14u). Op deze infosessie zullen de gelanceerde oproepen binnen het EFRO-programma voorgesteld worden.

Inschrijven voor deze infosessies kan via onderstaande link:

inschrijving infosessie

EFRO logo 2022

Samengevat

Voor wie?
Alle organisaties met rechtspersoonlijkheid
Voor wat?
Projecten rond hernieuwbare energie in de provincie Limburg
Bedrag
€ 5 miljoen EFRO-steun.

Delen:

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon