Vlaggen EU

Hernieuwbare Energie - GTI Kempen

In 't kort

Deze oproep past binnen het thema ‘Duurzaam Vlaanderen’ en richt zich op projecten die inzetten op het bevorderen van hernieuwbare energie. Deze oproep richt zich uitsluitend naar projecten die gesitueerd zijn in de GTI Kempen (arrondissement Turnhout).

Projecten worden ingediend via het EFRO E-loket. Vóór indiening moet het project aangemeld worden via een vooraanmelding

De vooraanmelding moet ten laatste op vrijdag 31 maart 2023 ingediend zijn. 

De deadline voor indiening van het volledige projectvoorstel is vrijdag 30 juni 2023
 

EFRO logo 2022

Samengevat

Voor wie?
Alle organisaties met rechtspersoonlijkheid
Voor wat?
Projecten rond hernieuwbare energie
Bedrag
€ 450.000

Delen:

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon