Vlaggen EU

Hernieuwbare Energie februari 2024 - GTI Kempen

In 't kort

Deze oproep past binnen het thema ‘Duurzaam Vlaanderen’ en richt zich op projecten die inzetten op het bevorderen van hernieuwbare energie. Deze oproep richt zich uitsluitend naar projecten die gesitueerd zijn in de GTI Kempen (Arrondissement Turnhout).

Projecten worden ingediend via het EFRO E-Loket. Vóór indiening moet het project aangemeld worden via een vooraanmelding.

De vooraanmelding moet ten laatste op vrijdag 29 maart 2024 ingediend zijn.

De deadline voor indiening van het volledige projectvoorstel is vrijdag 28 juni 2024.

 

EFRO logo 2022

Samengevat

Voor wie?
Alle organisaties met rechtspersoonlijkheid
Voor wat?
Projecten rond hernieuwbare energie in de GTI Kempen
Bedrag
€772.212 EFRO-steun.

Delen:

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon